Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

 

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

Destek Programı 3. Başvuru Çağrı Dönemi başlamıştır.

1) Kimler Yararlanabilir?

• En az bir sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası ve en az bir üniversite yer aldığı kümelenme birliktelikleri(il özel idareleri, yerel yönetimler, üniversiteler ve araştırma kurumları, teknoloji geliştirme bölgeleri, sanayi odaları ile sanayi ve ticaret odaları, borsaları, serbest bölgeler, organize sanayi bölgeleri, ihracatçı birlikleri, endüstri bölgeleri, kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler, vb. mesleki kuruluş ve teşekküller.)

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

• Proje uygulama süresi 5 yıl olup, proje başına en fazla 25 Milyon TL hibe verilebilmektedir.

• Kümelenme birlikteliklerinin hazırlayacakları 5 yıllık dönemi içeren iş planı bütçesinin en az %10’una, en fazla %50’sine hibe destek verilebilmektedir.

• Aşağıda yer alan kategorilerde gerçekleştirilecek faaliyetler için her türlü hizmet (personel, danışmanlık, eğitim vb.) ve mal (makine, donanım, yazılım vb.) alımına ilişkin maliyetler uygun maliyetlerdir. Yapım (inşaat) işleri maliyetleri sadece tadilat, yenileştirme vb. ile ilgili olduğu durumlarda toplam bütçenin %5’ini geçmediği hallerde uygun maliyet olarak nitelendirilebilir. Yeni bina ve altyapı (yol, su, kanalizasyon vb.) yapım işleri, gayrimenkul alımı uygun maliyet değildir. Kategori 1: Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve Etkinliğini Geliştirme:  Kümeyi temsil edecek bir hukuki yapının kurulması  Kümeyi temsil edecek hukuki yapının kapasitesinin güçlendirilmesi  Kümelenme birlikteliğinin koordinasyonu  Küme aktörlerinin kümelenme konusundaki farkındalığının güçlendirilmesi  Küme aktörlerinin birbirlerini tanımalarını sağlayacak organizasyonlar  Küme aktörlerinin katılımı için sektörel organizasyonlar  Ortak küme markasının geliştirilmesi ve tanıtımı  Lobi ve tanıtım faaliyetleri  Yatırım promosyonu  Pazar (yerel pazar dâhil) geliştirme faaliyetleri  Uluslararası iş ağlarına erişim ve diğer kümelerle işbirliği vb.  Kümeye ilişkin temel analizlerin yapılması (rekabetçilik vb.)  Kümeye ilişkin sofistike analizlerin yapılması  Kümelenme stratejisinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması  Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması

Kategori 2: Faktör Koşullarını ve/veya Piyasalarını Geliştirme  Temel (az veya yarı nitelikli) işgücü piyasasını geliştirme  Nitelikli işgücü piyasasını geliştirme (tekniker, temel mühendislik)  İleri nitelikli işgücü piyasasını geliştirme  Hammadde ve/veya ara malı kalitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar  Hammadde ve/veya ara malı maliyetini düşürmeye yönelik çalışmalar  Ortak fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar
 Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları  Pazar hakkında sürekli bilgi hizmetleri sağlayacak birimlerin kurulması  Stratejik bilgi kaynaklarına erişim Kategori

3: Verimlilik  Tedarikçi geliştirme programları uygulanması  Ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) kurulması  Ortak kullanım depolarının kurulması  Ortak hammadde veya ara malı teminine yönelik organizasyonlar  Üniversite-Sanayi İşbirliği Programları  Enerji verimliliği programları  Yenilenebilir enerji programları  Test/analiz laboratuvarının kurulması  Küme aktörleri arasındaki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması  Endüstriyel ortak yaşam  Ortak ulaşım, vardiya planlama  Ürün sertifikasyonu ve akreditasyonu Kategori

4: Yenilik  Uygulamalı AR-GE laboratuvarı kurulması  Yenilik (ürün, süreç, pazar) destek programı  Ortak kullanıma yönelik numune hatlarının kurulması  Ortak kullanıma yönelik (test, simülasyon vb.) platformlarının kurulması  Teknoloji takip, tanıtım ve transfer birimlerinin kurulması  Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları  Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması  Tasarım ve yaratıcılık kapasitesini arttırıcı programlar
3) Başvuru Dönemi 3. Destek Çağrısı için son başvuru tarihi 11/08/2017 4)

Başvuru Yeri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Online Başvuru

kaynak:https://kumelenme.sanayi.gov.tr

By |Temmuz 13th, 2017|YENİ PROJELER|