Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJELERİ DESTEĞİ

Ekonomi Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İhracat Destekleri kapsamında verdiği Pazara Giriş Belgeleri desteğine yeni ve cömert bir kalem daha ekledi. Yeni eklenen desteğin adı Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği.  Bu destek ile Türk tedarikçi firmalarının  küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.
Peki nedir bu Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi ve neleri kapsar? Destek için bir üst sınır var mıdır? Kimler yararlanabilir? Ne kadar süre ile faydalanılabilir? Bunları cevaplamadan önce küresel tedarik zinciri ile ilgili bazı terimlere açıklık getirmek daha iyi olacaktır.

Küresel Firma : Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmaları

Tedarikçi : Ara malı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı Küresel Firma’ya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir Küresel Firma’ya tedarikçi olacak şirketi

Küresel Tedarik Zinciri:

Ham maddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi : Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette ve Genelge’de belirtilen nitelikteki giderleri içerir projeyi

Bu destek Türk tedarikçilerinin çalışmakta olduğu ya da çalışacağı küresel firmalar için yeni ya da mevcut ürün satışlarını artırmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda firmaların projelerinde yer alacak olan aşağıda belirtilen harcamalar desteklenecektir.

·         Makine, Ekipman, Donanım Alımı
·         Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları
·         Yazılım Alımı
·         Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
·         Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Devletin vermiş olduğu her teşvikte olduğu gibi bu desteğinde bir üst sınırı vardır. Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi, proje başına 2 yıl boyunca %50 oranında ve 1.000.000 dolarına kadar desteklenecektir.
Bu desteklerden Bakanlığın onay vereceği küresel firmalara satış yapmayı planlayan tedarikçi firmalar faydalanabilmektedir. Örneğin, Mercedes’e plastik granül satmak isteyen bir plastik granül üreticisi.
Küresel Tedarik Zinciri Proje desteğinden faydalanmak isteyen firmalar öncelikle Bakanlık onayı almak zorundadırlar. Genelgeye uygun bir şekilde yazılmış olan proje ile birlikte Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapılacaktır. Bakanlık yazılan projede başvuru sahibinin projeyi gerçekleştirebilecek potansiyelde olup olmadığına ve tedarikçisi olacağı firmanın uluslararası pazarda belli bir ölçeğe sahip olup olmadığına bakacak ve proje onaylandığı takdirde firmanın harcamaları desteklenecektir.

Bakanlık projeyi incelerken aşağıda belirtilen konulara dikkat etmektedir.
·         Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,
·         Finansal performans,
·         Bilgi sistemleri yönetimi,
·         Organizasyon ve insan kaynakları.

Destek:abprotime

 

By |Mayıs 24th, 2018|YENİ PROJELER|