Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi

1) Kimler Yararlanabilir?
• Çiftçi kayıt sistemine veya bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine kayıtlı; şahıs işletmeleri,
şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üst birlikler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
a) Anıza doğrudan ekim makinesi,
b) Arıcılık makine ve ekipmanı,
c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
ç) Balya makinesi,
d) Bahçe traktörü,
e) Biçer bağlar,
f) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti,
g) Canlı balık nakil tankı,
ğ) Çayır biçme makinesi,
h) Çeltik fide dikim makinesi,
ı) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
i) Dal parçalama makinesi,
j) Diskli tırmık,
k) Dip kazan,
l) El traktörü,
m) Fındık toplama makinesi,
n) Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, kabak çekirdeği kurutma makineleri,
o) File sisteminin kurulması
ö) Güneş kolektörü,
p) Kimyevi gübre dağıtma makinesi,
r) Mibzer,
s) Mini yükleyici
ş) Motorlu tırpan,
t) Pamuk toplama makinesi,
u) Pancar söküm makinesi,
ü) Patates söküm makinesi,
v) Pülverizatör,
y) Sap parçalama makinesi,
z) Sap toplamalı saman makinesi,
aa) Silaj makinesi,
bb) Sıra arası çapa makinesi
cc) Su ürünlerinde buzlama makinesi,
çç) Su ürünleri için kuluçka dolabı,
dd) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
ee) Süt analiz cihazı,
ff) Tambur filtre,
gg) Taş toplama makinesi,
ğğ) Tarım römorkları,
hh) Toprak frezesi,
ıı) Yem hazırlama makinesi,
ii) Zeytin hasat makinesi.
• Yukarıda listelenen makine ekipmanlardan sadece bir konu için hibe alınabilmektedir.
• Kooperatif ve birlikler hariç daha önce iki veya daha fazla hibe desteğinden yararlanmış işletmeler
tekrar hibe desteği alamazlar.
• Kooperatif ve birlikler hariç daha önce hibe desteğiyle makine ekipman almış işletme, aynı makine
ekipman konusu için hibe desteği alamaz.
• Gerçek kişi başvurularında %50 oranında mal başına en fazla 25.000 TL hibe,
• Şirket, kooperatif ve birlik başvurularında %50 oranında mal başına en fazla 50.000 TL hibe,
• Üretim tarihi 2013 yılından önce olan makineler alınamaz.