Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

MARKA-2016 Yılı Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Valilikler,
• Kaymakamlıklar,
• İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri,
• Yerel Yönetimler,
• Birlikler ve Odalar
• Başvuru sahibi işletmelerin merkezinin Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova il sınırları içinde kayıtlı
olmaları gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın
değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi
 Turizm çeşitliliğinin arttırılması ve turizm tesis ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi
 Yenilikçi turizm yönetiminin sağlanması
• Proje, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova il sınırları içinde gerçekleştirilmelidir.
• Destek miktarı 75.000-700.000 TL arasında olup, destek oranı %25-%75 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak 3.500.000 TL’dir.
• Proje süresi 12-24 ay arasında olmalıdır.
• Kamu kurumları ve belediyeler tarafından işletilen misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis gibi
işletmelere yönelik projeler desteklenmeyecektir.
• Projeler en az 1 ortak ile sunulmalıdır. Ortak bulunmayan projeler ön inceleme aşamasında
elenecektir.