Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

MARKA-2016 Yılı Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• KOBİ statüsündeki işletmeler
• Kar amacı güden kooperatif ve birlikler
• Başvuru sahibi işletmelerin; merkez, faaliyet/üretim yerinin Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova il
sınırları içinde kayıtlı olmaları gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Makina imalatı sektöründe ithal edilen ürünler ile yüksek katma değerli ürünlerin ve yüksek katma
değerli ürünlerin bölgede üretilerek bölgenin yaratılan katma değerin artırılması ve ithalata olan
bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatının desteklenmesi,
 Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi,
• Destek miktarı 30.000-400.000 TL arasında olup, destek oranı %25-%50 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak 3.500.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-12 ay arasında olmalıdır.
• Her türlü yapım işi uygun olmayan maliyetler arasındadır.
• Sadece üretim kapasitesini artırmaya yönelik projeler hiçbir şekilde desteklenmeyecektir.
• Üretim amacıyla sermaye malı olarak kullanılan makine imalatı ya da söz konusu makinalara ait ara
mamullerinin üretimi konusundaki projeler desteklenecektir.
• Otomotiv, beyaz eşya, tıbbi cihaz üretimi gibi nihai tüketiciye yönelik üretilen makinalar
kapsamındaki projeler desteklenmeyecektir.