Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

MARKA-2016 Yılı Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Odalar ve Borsalar
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Üniversiteler
• Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Yerel Yönetimler
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler
• Başvuru sahibi işletmelerin merkezinin Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova il sınırları içinde kayıtlı
olmaları gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Üretim altyapılarının güçlendirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması
amaçlanmaktadır.
• Bölgenin öne çıkan imalat ya da hizmet sektörlerinde, işbirliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçilik
(inovasyon) kapasitesini artırmaya yönelik fiziki altyapıların oluşturulması konularındaki projelere
destek verilecektir:
• Program kapsamında özel sektörün ortak kullanımına yönelik; tasarım, uygulama, prototip
geliştirme, test, kalibrasyon, yaratıcılık, mükemmeliyet ve yenilikçilik gibi alanlarda işbirliği merkezleri
oluşturulup, altyapı yatırımları yapılabilir.
• Proje, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova il sınırları içinde gerçekleştirilmelidir.
• Destek miktarı 75.000-700.000 TL arasında olup, destek oranı %25-%75 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak 3.500.000 TL’dir.
• Proje süresi 12-24 ay arasında olmalıdır.