Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

OKA-Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Hak temelli çalışan dernek ve vakıflar(Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları hariç)
• Kar amacı gütmeyen kooperatifler
• Başvuru yapacak kuruluşların tüzüğünde kadınlar, engelliler, çocuk ve/veya genç, yaşlılar, romanlar,
kent ve çevre, insan hakları, hayvan hakları konularından en az birisi çalışma alanı olarak belirtilmiş
olmalıdır.
• Başvuru sahibinin Amasya, Çorum, Samsun, Tokat il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya
merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Sosyal kalkınma çalışmalarının hızlandırılması ve toplumun tüm bireylerinin sosyal refahlarının
artırılması amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi,
 Sosyal kalkınma için işbirliğinin güçlendirilmesi,
 Toplumda sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanlarına ilişkin farkındalık ve duyarlılık arttırma,
 İnsan Hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli hakları, çocuklara, gençlere ve yaşlılara yönelik
imkânlarının geliştirilmesi, sosyal dışlamanın engellenmesi, çevre ve kentlerin yaşanabilirliğinin
artırılması ve sürdürülebilir çevre bilincinin yerleşmesi alanlarında sosyal kalkınmanın sağlanması,
• Önerilen projelerin 1 ve 2. faaliyetleri içermesi zorunlu olup, bunun yanı sıra 3 ve 4. maddeleri
içeren faaliyetlere de yer verilebilir.
• Destek miktarı 25.000-75.000 TL arasında olup; destek oranı %20-%90 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-12 ay arasında olmalıdır.
• Proje; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.