Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

OKA-Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Valilikler, Kaymakamlıklar,
• Kamu Kurumlarının İl Ve Bölge Müdürlükleri Ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan
En Üst Birimleri,
• Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,
• Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri),
• Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
• Mahalli İdare Birlikleri,
• Üniversiteler, Üniversitelere Bağlı Araştırma Merkezleri, Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler,
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar vb.),
• Başvuru sahibinin Amasya, Çorum, Samsun, Tokat il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya
merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile
turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Turizm altyapısına yönelik olarak planlı kentsel gelişimin teşvik edilmesi,
 Kentsel dokuların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için kentsel ve turizm altyapılarının
iyileştirilmesi, bölgeye ve yöreye özgü farklı turizm türlerinin birbirine entegrasyonunu sağlayarak çok
çeşitli turizm imkânlarını farklı sektörel kullanımlarla bir arada sunulabilen alternatif turizm odaklı
(sağlık ve termal, golf, kış sporları, doğa ve kültür turizmi, yöresel yemekler, vb.) turizm kent veya
köylerinin oluşturulması, kültürel ve sanatsal gösterilerin sergileneceği tesisler ve mekânların inşa
edilmesi,
• Destek miktarı 100.000-1.000.000 TL arasında olup; destek oranı %20-%75 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 18.000.000 TL’dir.
• Proje süresi en fazla 24 ay olmalıdır.
• Proje; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.
• Salt olarak inşaat ve mal alımı gibi yatırım içermeyen, yalnızca yazılım ve fizibilite gibi yatırımlar
desteklenmeyecektir