Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Özel Ağaçlandırma Desteklemeleri

1) Kimler Yararlanabilir?
• Köy Tüzel Kişilikleri
• Gerçek Kişiler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Hibeler, sadece köy tüzel kişiliklerince yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için
verilir.
• Kredi tahsis edilen özel orman fidanlıklarında üretilecek fidanların en az yüzde yetmiş (% 70) inin
orman ağaç ve ağaççığı fidanı, en çok yüzde otuz (% 30) unun odun dışı orman ürünü veren türler ve
süs bitkisi olması zorunludur.
• Hibe/kredi talep edilmeden yapılacak özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü
çalışmalarında, onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaççığı fidanı Orman ve
Su İşleri İl Müdürlüğü’nce ücretsiz olarak verilebilir.
• Asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleriyle saf veya karışık olarak yapılan özel ağaçlandırma
ve özel imar-ihya çalışmalarında, ahşap ihata kazığı veya demir çit direği, dikenli tel, bağlantı veya
tespit malzemesi bedeli ve işçiliği, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı
kalemi, fidan bedeli, üç yıllık bakım tutarı ve Orman Genel Müdürlük birim fiyatlarına uygun proje
yapım bedeli kadar kredi verilebilir. Kredi tutarı, ilk verildiği tarihten itibaren 30. yılın Ekim ayında
faizsiz olarak defaten tahsil edilir.
• Ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, harnup, alıç, defne, mahlep, jojoba, kuşburnu ve sakız gibi odun
dışı orman ürünlerinden faydalanılan türler ile kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen
orman ağacı ve ağaççığı türleri kullanılarak saf veya karışık olarak yapılacak özel ağaçlandırma ve özel
imar ihya çalışmalarında; ahşap ihata kazığı veya demir çit direği, dikenli tel, bağlantı veya tespit
malzemesi bedeli ve işçiliği, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı kalemi,
aşı gözü ve aşı yapılması, fidan bedeli, üç yıllık bakım tutarı ve Orman Genel Müdürlüğü birim
fiyatlarına uygun proje yapım bedeli kadar kredi verilir. Verilen krediye, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankasının uyguladığı kredi faizinin 1/7 i oranında yıllık faiz uygulanır. Verilen krediyle birlikte 15 yıllık
faiz tutarı, ilk verildiği tarihten itibaren 15. yılın Ekim ayında defaten tahsil edilir.
• Özel orman fidanlıkları için ahşap ihata kazığı veya demir çit direği, dikenli tel, bağlantı veya tespit
malzemesi bedeli ve işçiliği, drenaj, tesviye, sera tesisi, dış mekan sulama tesisatının kurulması,
yetiştirme ortamı, yetiştirme kabı, toprak işleme, üretim materyali, üretim işçiliği, en fazla üç yıllık
bakım tutarı ve Orman Genel Müdürlüğü birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli kadar kredi
verilir. Verilen krediye, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının uyguladığı kredi faizinin 1/7 i oranında
yıllık faiz uygulanır. Verilen krediyle birlikte 7 yıllık faiz tutarı, ilk verildiği tarihten itibaren 7. yılın Ekim
ayında defaten tahsil edilir.
• Köy tüzel kişiliklerince asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapılacak
özel ağaçlandırma ve özel imar ihya çalışmalarında ahşap ihata kazığı veya demir çit direği, dikenli tel,
bağlantı veya tespit malzemesi bedeli ve işçiliği, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim,
tohum, aşı kalemi, aşı gözü ve aşı yapılması, fidan bedeli, üç yıllık bakım tutarı, Orman Genel
Müdürlüğü birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli ve projesinde ön görülen işlerin yapılmasından
dolayı tahakkuk eden KDV tutarı kadar hibe verilir.