Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

1) Kimler Yararlanabilir?
• Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler
• İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları,
Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve
kooperatifleri,)
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
• Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler(en fazla 2 şirket çalışanının ulaşım ve konaklama
giderleri) %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000$’a kadar
desteklenmektedir.
• Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
• Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.
• Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir
kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve
konaklama giderleri desteklenmez.
• Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
• Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla 3 ülkede de yapılabilir.
Rapor Ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği
• Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği, Şirketler için %60,
İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $
• İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yabancı şirketlerin alımına yönelik
danışmanlık hizmetleri desteği, şirketler için %75 oranında ve yıllık en fazla 500.000 $; ayrıca
31/12/2017 tarihine kadar bu şirketlerin alımında şirket bedelinin %50’sine kadar kullanılacak kredi
için faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde 2 puanı toplam en fazla 3.000.000 $
• Faiz desteği, ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz, en fazla 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.
Sektörel Ticaret Heyeti Ve Alım Heyeti Programları Desteği
• Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin
giderler %50 oranında ve program başına en fazla 150.000 $
• Bir takvim yılında bir işbirliği kuruluşunun düzenlediği en fazla 5 sektörel ticaret heyeti ve on alım
heyeti programı desteklenir.
• Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması
durumunda destek oranı %60 olur.
E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
• E-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında e-ticaret sitesi başına en fazla 2.000 $,
ve yıllık en fazla 10.000 $, Destekten şirketler en fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına
en fazla 3 yıl süresince yararlanabilir.
• Bu destekten yararlanmak isteyen şirketlerin en az 1 yabancı dilde yayımlanan ticari faaliyetiyle ilgili
bir internet sitesi olması zorunludur.
• E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı
dışındadır.

By |Temmuz 31st, 2018|EKONOMİ BAKANLIĞI|