Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Sanayi Tezleri Projeleri Desteği

Sanayi T1) Kimler Yararlanabilir?

• Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın tüm işletmeler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Konusu ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya
üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik ile sonuçlanacak ve
ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak temel araştırma
aşamasını tamamlamış, uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme aşamasında olan projeler
desteklenecektir.

• Proje bedelinin en fazla; mikro işletmelere %85, küçük işletmelere %80, orta büyüklükteki
işletmelere %75 arası, büyük işletmelere ise %65 oranı hibe olarak verilmektedir.

• Üretimde de kullanılabilecek özellikte olan ancak proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan
makine/donanım alımları en fazla %40 hibe oranında olmak üzere kısmi olarak desteklenebilecektir.

• Proje uygulama süresi en fazla 24 ay olup, gerekli görüldüğü takdirde ilave 6 ay ek süre
verilebilmektedir.

• Proje ile ilgili alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri; malzeme ve sarf malzemesi alım
giderleri; danışmanlık ve hizmet alım giderleri; yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri; personel giderleri;
üniversite hizmetleri; nakliye, sigorta ve gümrük giderleri desteklenecektir.

• Öğretim elemanlarına, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ve kamu görevlisi hariç projede görev
yapan diğer personele proje kapsamında ödeme yapılabilmektedir.ezleri Projeleri Desteği