Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

SERKA-2016 Yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
• Kar Amacı Güden Üretim Kooperatifleri
• Başvuru sahibinin Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya
da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Rekabet gücü ve gelişme potansiyeli yüksek imalat sanayi, hizmet ve turizm sektörlerinin rekabet
edebilirliğinin arttırılması ve bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkıda
bulunmak amacı ile girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 İmalat sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin ürün çeşitliliği ve üretim verimliliğini
sağlayacak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini kolaylaştırıcı ve işletmelerin rekabet güçlerini
artırıcı faaliyetler
 Bölgedeki turizm işletmelerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması, yöreye özgü alternatif
turizm imkânlarının değerlendirilmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler
 Motorlu kara taşıtları bakım ve onarımı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin beşeri ve fiziki
kapasitenin geliştirilmesi, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması
• Destek miktarı 25.000-500.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%50 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-9 ay arasında olmalıdır.
• Proje Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars il sınırları içerisinde uygulanmalıdır

By |Temmuz 31st, 2018|SERHAT KALKINMA AJANSI|