Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

SERKA-2016 Yılı Kentsel Yapıların İyileştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları)
• 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri
• Kamu kurum ve kuruluşları
• Başvuru sahibinin Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya
da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Kentsel yaşam kalitesinin artırılması yoluyla bölgenin yaşam memnuniyet düzeyinin yükseltilerek
bölge dışına göçün engellenmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Kentsel yaşam koşullarının ve sosyal alanların iyileştirilmesine yönelik olarak sunulan altyapı
hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeşil alanların oluşturulması
 Özel ilgi gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlerin erişilebilirliklerini artırmak için
gerekli altyapının tesis edilmesine ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler
• Destek miktarı 100.000-750.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%75 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 12-18 ay arasında olmalıdır.
• Proje Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars il sınırları içerisinde uygulanmalıdır

By |Temmuz 31st, 2018|SERHAT KALKINMA AJANSI|