Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

SERKA-2016 Yılı Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Gerçek Kişiler
• Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
• Başvuru sahibinin Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya
da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı
sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Mevcut barınakların fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi ve makine ile ekipman ihtiyaçlarının
giderilmesi
 Bölgedeki mevcut büyükbaş ve süt sığırcılığına yönelik işletmelerin hayvan varlığı, üretim miktarı
ve verimliliklerinin artırılması ve/veya fiziksel altyapılarının geliştirilmesi
 Bölgede örnek teşkil edecek, sürdürülebilir ölçek büyüklüğünde yeni büyükbaş hayvancılık
işletmelerinin kurulması
• Destek miktarı 25.000-400.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%50 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-9 ay arasında olmalıdır.
• Proje Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars il sınırları içerisinde uygulanmalıdır.
• Projelerde olması gereken asgari zorunluluklar; hayvan başına en az 12 m² alan olacak şekilde
barınak büyüklüğü (müştemilat dahil), barınak müştemilatında yem deposu ve gübre çukuru, barınak
başına en az 2 adet otomatik suluk, süt soğutma tankı, 2 adet seyyar süt sağım makinası (isteğe bağlı
olarak 31-49 büyükbaş işletmeler için sabit süt sağım ünitesi)

By |Temmuz 31st, 2018|SERHAT KALKINMA AJANSI|