Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Sivil Topluma Finansman Sağlanması

Sivil topluma finansman sağlanması, AB mali yardımının katılım yolunda ilerleyen Türkiye’ye verdiği desteğin en önemli kısmıdır. IPA II Ülke Strateji Belgesi 2014–2020 sivil toplum ile ilgili olup aktif vatandaşlık ve temel haklara odaklanan ulusal ve kapsamlı bir gündemi bir araya getirmektedir.

Çoğulcu bir sivil toplumun gücü mali yardımla sağlanır ve “temel hak ve özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne ve sosyal ve politik değişiklik ihtimaline saygı gösterilmesini” gerektirmektedir.

ABsivil toplumun gelişimini müdafaa etmek, buna ilişkin gündemler belirlemek ve sivil toplum gelişimine destek sağlamak amacıyla kamu sektörü ortaklarıyla güç birliği yapmaktadır. Kamu sektörü ortakları,

Türkiye’deki sivil toplum ve kamu sektörünün işbirliğini güçlendiren projeler aracılığıyla, AB çalışma alanları konusunda katalizör bir rol üstlenmektedir.

AB, haklara dayalı çalışan sivil toplum kuruluşları için yenilikçi mali mekanizmalar belirlemiştir. Birlik, hassas gruplara ulaşmak ve bu grupların sesini duyurmak için vakıflar, dernekler, insan hakları platformları ve yerel topluluklar ile ortaklık kurmaktadır.

Sivil Toplum Diyaloğu, DİHAA, Sivil Düşün, Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO) ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, STGM dokümanlarında konu ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

AB, 2006 yılından itibaren AB – Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu için 54 milyon Avro tahsis etmiştir. Bu meblağ, AB’nin Türkiye’deki sivil topluma ne kadar önem verdiğinin ve yine AB’nin hükûmete, diğer kamu sektörlerine ve sivil toplum ortaklarına duyduğu güvenin göstergesidir. AB, sivil toplum sektörü için düzenlenen ek programlara da önemli fonlar sağlamıştır.

AB, öneri sunulmasından raporlama aşamasına kadar sonuç odaklı çalışmak suretiyle Türkiye’deki sivil toplumu güçlendirmektedir.
Kaynak