Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Proje Başvuruları 13 Mart 2017 Tarihinde Başlıyor

İçişleri bakanlığının 2010 yılında başlattığı “Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı için, 2017 yılı proje teklif çağrısına çıkılacaktır.

Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.

2017 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

• Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
• İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
• Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
• Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,
• Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
• Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,
• Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
• Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,
• Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
• Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler,
• Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler.

Proje konularının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
a) Kamu yararına ilişkin olması,
b) Derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi.

c) Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması,
ç) Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması.

Yardım yapılacak proje için sadece uygun maliyetler dikkate alınacaktır. Uygun maliyetler, projenin hayata geçirilmesi için zorunlu olan giderlerdir. Uygun maliyetler, piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenir. Bu nedenle başvuru sahibi tarafından sunulacak proje bütçesi bir maliyet tahmini niteliğindedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm maliyetler bu rehberin dördüncü bölümünde belirtilen standart formlara göre hazırlanır. Hazırlanan bütçede tüm kalemler kendi alt kalemlerine ayrılır ve her bir alt kalem için yapılacak işin veya alınacak malzemenin niteliği, adedi ve birim tutarı mutlaka belirtilir. Proje kapsamında bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranır.

a) Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi,
b) Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi olması,

c) Harcama belgelerinin dernek adına düzenlenmesi,

d)Yapılan harcamanın başvuru sahibi derneğin işletme defterinde veya yevmiye defterinde kayıtlı, tanımlanabilir, doğrulanabilir olması ve usulüne uygun harcama belgeleriyle belgelendirilmesi gerekir.proje

Proje başvuruları 13 Mart – 31 Mart 2017 (Saat: 17.00) tarihleri arasında https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

 

Ayrıntılar için tıklayın!

By |Mart 13th, 2017|YENİ PROJELER|