Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

YEREL STK’LAR HİBE PROGRAMI

YEREL STK’LAR HİBE PROGRAMI

Avrupa Birliği Bakanlığı Yerel STK’lar için yeni Hibe Programı başlattı.

21 Haziran 2017 tarihinde teklif çağrısına çıkılan bu hibe programı, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Sivil Toplum Sektörü altında yürütülüyor. Katılımcı, aktif ve güçlü yerel örgütlenme sloganıyla başlatılan bu program kapsamında verilecek desteklerle, sivil toplum kuruluşlarının işlevsel kapasitesinin arıtılması hedefleniyor.

Hibe desteklerinden faydalanmak isteyen yerel STK’lar yönetim, iletişim ve savunuculuk çalışmaları için ihtiyaç duyduğu kapasiteyi artıracak faaliyetlerden oluşan proje tasarlayıp, bu desteklerden faydalanabiliyor.

KİMLER YEREL STK TANIMINA UYAR?

Gönüllülük esaslı, kar amacı gütmeyen ve ortak bir hedef doğrultusunda örgütlenen gruplar Yerel STK olarak tanımlanır. Bu tanıma göre bir  yerel STK’nın

 • Yereldeki bireyler tarafından, yerel bir inisiyatif olarak başlatılmış olması;
 • Herhangi bir şubesi bulunmaması;
 • Üyelik aidatı, bağış ve fonlar dahil yıllık gelirinin bir önceki mali yılda 60 bin avroyu geçmemiş olması gerekir.

YEREL STK HİBE DESTEKLERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hibe desteklerine başvuracak STK’ların,

 • Hibe çağrısının yayınlanma tarihinden önce kurulmuş ve kar amacı gütmeyen tüzel kişilik olması,
 • Türkiye’de dernek veya vakıf statüsü olan yerel bir STK olması şartı aranıyor.

Kurumların şubeleri veya temsilcilikleri veya irtibat büroları (tüzel kişiliği olmayanlar), sosyal yardımlaşma dernekleri, odalar, işveren ve işçi sendikaları, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları,  kooperatifler, diğer meslek örgütleri ve bunlara bağlı federasyon ve konfederasyonlar, araştırma enstitüleri, okullar, kamu kurumları ve dernek veya birlik olarak kurulmamış kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu hibe programından faydalanamıyor.

PROJE SÜRESİ VE UYGULAMA YERİ

 • Tüm proje faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleşiyor olması şartı bulunuyor. Ancak başvuruda, gerekçesi açıklanması durumunda, bazı proje faaliyetlerinin yurtdışında gerçekleştirilmesi de mümkün. Bu durumda, bu faaliyetlerin projenin büyük bölümünü oluşturmaması da gerekiyor.
 • Proje uygulama süresi en az 10 en fazla 12 ay olabiliyor.

NE KADAR HİBE DESTEĞİ VERİLİYOR?

Yerel STK’lar Hibe Programının toplam bütçesi 1 milyon 750 bin avrodur. Başvuru sahipleri proje faaliyetleri için en az 40 en fazla 60 bin avroya kadar hibe desteği alabiliyor.  Hibe tutarı toplam uygun maliyetlerin en az yüzde 50’si, en çok yüzde 90’ı olabilir.

BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILIYOR?

 • Başvurular İngilizce yapılıyor.
 • Başvurular ilk aşamada Hibe Başvuru Rehberi A Bölümünde belirtilen Ön Teklif (Concept Note) doldurularak Merkezi Finans ve İhale Birimine (MFİB) yapılıyor. İlk değerlendirme sadece bu ön teklif üzerinden yapılacağından, başka bir ek doküman gönderilmesi gerekmiyor.
 • Bir kuruluş birden fazla başvuru yapabiliyor ancak sadece bir başvurusuna hibe desteği alabiliyor.
 • Ön teklifler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu kısa listeye kalan başvuru sahiplerinden Hibe Başvuru Formu B Bölümünü yine İngilizce doldurarak mantıksal çerçeve ve bütçeleri ile birlikte başvurularını tamamlaması isteniyor.

SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Ön tekliften oluşan ilk başvuruların 18 Ağustos 2017 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor.

Kaynak:

 

By |Haziran 22nd, 2017|YENİ PROJELER|