Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Sulama Sistemleri tebliği ilan edilmiş olup, sulama sistemlerine %50 oranında 500.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir. Başvurular 1 Ocak – 1 Mart arası alınacaktır.BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı; gerçek kişiler, tarımsal şirketler, sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
• Aşağıda yer alan konularda yatırımlar desteklenmektedir:

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer sistem veya Center Pivot sulama sistemi kurulması
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,
• %50 hibe oranında en fazla 500.000 TL hibe verilebilmektedir.
• Üretim tarihi 2015 yılı ve öncesi olan makine ekipmanlar desteklenmemektedir.
• Su kaynağından sulama alanına iletim hattı, toplam maliyetin en fazla %20’si olabilir.
• Güneş enerjisi ile sulama sistemlerinde, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin en fazla %50’si olabilir.
• Özel sektör için a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 3 yıl, d, e ve f bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 5 yıl arazi kiralama ile de başvuru yapılabilmektedir. Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri için kiralama süresi şartı en az 10 yıldır.
• Su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından karşılanır.
• Güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin %50’sini aşamaz

3) Başvuru Dönemi

Başvuru tarihleri 1 Ocak-1 Mart arası olup, program 2018-2019 ve 2020 yılları için başvuruya açık olacaktır.

4) Başvuru Yeri

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri

Kaynak: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Gerçek kişiler ve Şirketler kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler.

Tüzel kişilikler, kuruluş ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır.

Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Mal alım giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalan- dırılması durumunda sadece mal alım bedeli hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, Şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Hibe başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

07.12.2017 tarihinde yayınlanan tebliğ gereğince; başvurular 14.02.2018 tarihine kadar l Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılacak olup detaylı bilgiler il ve ilçe Müdürlüklerinden alınabilir.

By |Aralık 8th, 2017|YENİ PROJELER|