Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

TAGEM AR-GE DESTEK PROGRAMI 17. PROJE ÇAĞRISI

Tagem AR-GE DESTEK PROGRAMI 17. PROJE ÇAĞRISI kapsamında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü olarak tarımsal Ar-Ge projelerine hibe desteği verecek proje çağrısına çıkmıştır.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Ar-Ge Destek Programı 17. Proje Çağrısı kapsamında;

  1. a) Üniversiteler,
  2. b) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,
  3. c) Sivil toplum ve meslek kuruluşları,

ç) Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar)

2021 YILI ÖNCELİKLİ TAGEM AR-GE KONULARI

1) Kapalı dikey tarım yöntemiyle üretim tekniklerinin geliştirilmesi

2) Meyve, bağ ve sebzede sanayiye yönelik çeşit geliştirilmesi

3) Bahçe Bitkilerinde (meyve, bağ, sebze ve süs bitkileri) abiyotik stres koşullarına dayanıklı çeşit geliştirme

4) Yaş meyve ve sebzede bahçeden markete kadar olan süreçte ürün kayıplarının azaltılmasına yönelik yeni yöntemler ve teknolojilerin geliştirilmesi

5) Minör meyvelerde yeni çeşit geliştirilmesi

6) Ülkemizde üretilen ve tüketilen (egzotik mantarlar, Kuzu Göbeği, İstiridye, Shitake, Çaşır, Kulacık, Reishi Mantarı gibi) mantar türlerinde yerli mantar miseli üretiminin geliştirilmesi

7) Tıbbi aromatik bitkilerden bitki sağlığında kullanılmak üzere preperat geliştirilmesi ve üretilmesi

8) Bitki bakteri hastalıklarının mücadelesinde fajların kullanımına yönelik ürün geliştirilmesi

9) Kültür bitkilerinde bitki zararlılarına karşı yeni bitki koruma ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi

10) Sığır karkaslarının sınıflandırılmasının hızlı değerlendirilmesi amacıyla görüntüleme ve merkezi izleme sistemlerinin geliştirilmesi

11) Açık denizlerde su ürünleri yetiştiriciliğine uygun kafes sistemlerinin geliştirilmesi

12) Balıklarda vibriosis hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla aşı geliştirilmesi (En az bin doz pilot üretim)

13) Hayvan hastalıklarına karşı aşağıda belirtilen aşıların biri veya birkaçının GMP şartlarında üretim amacıyla geliştirilmesi ve en az bin doz pilot üretimi: i. Yabani hayvanların ağız yolu ile aşılanmasına yönelik kuduz aşısı, ii. Akabane hastalığına karşı inaktif aşı, iii. Atlarda influenza, herpes ve tetanoza karşı aşı, iv. Atlarda Batı Nil virüsü hastalığına karşı inaktif aşı, v. Köpekler için kist hidatik aşısı, vi. Evcil hayvanlar için inaktif kuduz aşısı.

14) Hayvan sağlığında kullanım amacıyla bitkisel kökenli aktif maddelerin GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) ve GCP (İyi Klinik Uygulamaları) şartlarında geliştirilerek veteriner tıbbi ürün olarak GMP (İyi Üretim Uygulamaları) şartlarında üretimi

15) Hayvan sağlığı ile ilgili alanlarda fajların kullanımı

16) Tıbbi ve aromatik bitkilerden yem katkı maddelerinin geliştirilmesi

17) Hayvan yemlerinde kullanılacak alternatif protein kaynaklarının (tek hücre proteinleri, böcekler vb.) üretimi

18) Perakende tüketim noktalarındaki (lokanta, otel vb.) atıklardan pet maması üretimi

19) Yerli imkânlarla hayvan beslemede kullanılmak üzere enzim, korunmuş aminoasit ve antimikrobiyal peptit içerikli katkı maddelerinin geliştirilmesi

20) Apiterapi amacıyla arı ve arıcılık ürünlerinin çeşitlendirilmesi, içerik analizleri ve üretim artlarının belirlenmesi

21) Ambalajlı gıdanın raf ömrü boyunca izlenmesini ve güvenilirlğini sağlayan, akıllı etiket/ambalaj geliştirilmesi

22) Kars gravyer peynirinin geleneksel üretim yönteminin endüstriyel üretime uygun olarak standardize edilmesi ve teknolojik özellikleri ile kalite parametrelerinin belirlenmesi

23) Gıdalarda Salmonella spp. ve E.coli O157:H7’ye karşı biyokontrol amaçlı faj preparatlarının geliştirilmesi

24) Geleneksel et ürünlerimizden starter/probiyotik kültür olarak kullanılabilecek mikroorganizmaların izolasyonu, identifikasyonu ve pilot üretimi

25) Yerli kaynaklardan ticari bitkisel protein izolatı (protein içeriği > %90 olan) üretilmesi, model gıdalarda kullanımı ve endüstriye kazandırılması

26) Yerli imkânlarla ticari boyutta fonksiyonel oligosakkarit üretimi, model gıdalarda kullanımı ve endüstriye kazandırılması

27) Ayçiçeği, pamuk, mısır, yeşil mercimek ve kuru fasulye bitkilerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

28) Boyar bitkilerden doğal lif, doğal boya ve doğal tekstil hammaddesi üretim imkanlarının araştırılması

29) Hayvancılıkta ahır içi mekanizasyon ürünlerinin ve teknolojilerin geliştirilmesi

30) İnsansız hava araçlarının tarım ve ormancılıkta kullanımına yönelik yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi

31) Değişken oranlı ilaçlama, gübreleme ve sulama sistemlerinin geliştirilmesi

32) Zeytin karasuyu ve pirinasının tarımda kullanımı için uygun metodların geliştirilmesi

33) Otomatik toprak örneği alma makinası geliştirilmesi

34) Yerli kendi yürür ilaçlama makinası prototipi geliştirilmesi (24 – 36 m)

35) Yerfıstığı, susam, kenevir, kuru fasulye, mercimek, soğan vb. hasat-harman makinalarının geliştirilmesi

36) Tarımsal sistemlerde ilaçlama, sulama, hasat, çapalama, ayıklama, ekim ve benzeri süreçlerde kullanılmak üzere yarı otonom veya otonom robotların/robotik sistemlerin geliştirilmesi

37) Tarım işletmelerinde alternatif kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi için tekli ve hibrit sistemlerin geliştirilmesi

38) Sulama suyu kullanım etkinliğini arttırmaya yönelik sistemlerin (sulama sistemleri bileşenleri, sulama programlama sensör ve yazılımları, dijital sistemler vb.) geliştirilmesi Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular

39) Akıllı tarım teknolojilerinin üretim ve pazarlanmasında farkındalık ve rekabetçi ortamlar oluşturulmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi

40) Ar-Ge Destek Programının etki analizi

TAGEM PROJE PAYDAŞI KOŞULU

  1. Proje Çağrısı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulunması zorunludur. Sadece “Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular” başlığı altında yer alan iki konu kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu mevcut olmamakla birlikte istenildiğinde proje ortağı alınabilir.

Ortaklık şartı bulunan projelerdeki ortaklıklara ilişkin kurallar ise

Üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin yürütücü kurum/kuruluş olarak başvurabilmeleri için destek programına başvurmaya haiz en az bir özel sektör kuruluşu (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar) ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir.

Özel sektör (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar), sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yürütücü kurum/kuruluş olarak destek programına başvuruda bulunabilmeleri için en az bir Enstitü (TAGEM’e bağlı enstitüler ile TAGEM tarafından araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık birimleri) ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir.

BAŞVURU TAKVİMİ

TAGEM e Başvuru yapılabilecek son tarih 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 18.00’dir.

 

By |Ağustos 26th, 2021|Uncategorized|