Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Tarım AR-GE Desteği

1) Kimler Yararlanabilir?
• En az yüksek lisans mezunu (hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden
mezun olanlar yüksek lisans mezunu kabul edilir.) araştırmacılar
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• İhtiyaç duyulan öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi için uygun görülen araştırma
geliştirme projelerine ve araştırmacılara doğrudan destekleme ödemesi yapılması amaçlanmaktadır.
• Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin arge proje faaliyetlerinin aşağıdaki
listede yer alan giderleri desteklenmektedir:
 Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar,
 Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,
 Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri gibi girdi alımları,
 Anket, deneme, analiz ve danışmanlık vb. hizmet alımları,
 Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri gibi (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç)
bakım onarım giderleri,
 Yurt içi seyahat/nakliye giderleri,
 Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere katılım ücretleri.
 Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri.