Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

1) Kimler Yararlanabilir?
• Çiftçi kayıt sistemine veya bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine kayıtlı; şahıs işletmeleri,
şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üst birlikler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik
faaliyetlere yönelik yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Aşağıdaki yatırım konularına hibe
destek verilecektir.
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerinin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya
olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların
tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
d) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi ile ahır/ağıl projelerine, yeni sera ve en
az 3 dekar büyüklüğünde mevcut modern seralara yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde
kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim
tesisleri,
e) Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kültür balıkçılığı ve kültür mantarı üretimine
yönelik modern sabit yatırım tesisleri
f) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
• Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.
• Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul
ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında
değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.
h) Un, karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda
teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş
çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.
• TKDK(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)’nın desteklediği illerde; yaş meyve sebze
tasnif, paketleme ve depolama; hayvansal ürünlerin işlenmesi(ham derinin işlenmesi hariç),
paketlenmesi ve depolanması; su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması; büyükbaş,
küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kültür balıkçılığı ve kültür mantarı üretimine yönelik modern
sabit yatırım tesisleri başvuruları kabul edilmemektedir.
• Projeler, 1/12/2015 tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır.
• Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
• Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe
desteği kapsamında değildir.
• Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
• Yaş meyve sebze tasnif, paketleme, depolama; hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması; su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımlarına; alternatif enerji
kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara; tarımsal tesislerde kullanılmak üzere
güneş, rüzgar, biyogaz, jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi yatırımlarına %50 oranında 1.500.000
TL hibe; Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara
1.000.000 TL hibe, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarda %50 oranında 750.000 TL
hibe; diğer yatırım konularında %50 oranında 500.000 TL hibe verilebilmektedir.
• İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.
• Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
• Arazi kiralamalarda en az 7 yıllık kiralama şartı aranmaktadır