Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Tasarım Desteği

1) Kimler Yararlanabilir?
• Tasarımcı Şirketleri
• Tasarım Ofisleri
• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda dernek, birlik ve vakıflar
• Şirketler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
a) Tasarımcı Şirketler ve Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
• Yurt dışına yönelik olarak tanıtım giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla tasarımcı şirketler için 300.000
$, tasarım ofisleri için 150.000 $
• Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo,
şube, showroom, reyon, gondol vb.) kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla
tasarımcı şirketler için 100.000 $, tasarım ofisleri için 50.000 $;brüt kira giderleri ve bu birimlerin
kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla
tasarımcı şirketler için 200.000 $, tasarım ofisleri için 100.000 $
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında
tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000. $,
• İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla tasarımcı
şirketler için 150.000 $, tasarım ofisleri için 200.000 $
• Rekabet avantajı sağlayacak ve kurumsal kapasiteyi geliştirecek danışmanlık hizmeti konularında, %50
oranında ve yıllık en fazla tasarımcı şirketler için 200.000 $, tasarım ofisleri için 100.000 $
• Destek süresi en fazla 4 yıldır.
b) Birlikler, Dernekler, Vakıflar ve TİM’in Desteklenmesi
• Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı,
marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin
harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $
• Düzenlenecek tasarım yarışmasında dereceye giren yıllık en fazla 30 tasarımcının eğitim giderlerinin
tamamı ve işbirliği kuruluşun aylık 1.500 $’ı aşmayacak harcamaları en fazla 2 yıl boyunca desteklenir.
• Destek süresi proje bazında değerlendirilir.
b) Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi
• İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları %50 oranında en fazla 1.000.000 $,
tasarımcı personellerden ikisi yabancı olabilir.
• Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri %50 oranında en fazla 250.000 $
• Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri %50 oranında en fazla 150.000 $
• Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.
• Destek süresi en fazla 3 yıldır. İki yıl daha uzatılabilmektedir.
• Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türk şirketlerinden alacakları tasarım hizmetine
ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000$ kadar % 50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.

By |Temmuz 31st, 2018|EKONOMİ BAKANLIĞI|