Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği

1) Kimler Yararlanabilir?
• Bu bölgelerin işletmesi ve yönetiminden sorumlu anonim şirketler(yönetici şirket)
• Girişimci işletmeler
• Öğretim üyeleri
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
a) Yönetici şirketlere
• 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar/gelir vergisi muafiyeti
• Damga vergisi ve harçtan muafiyet
• Altyapı, inşaat veya çeşitli düzenlenen programların giderlerinin bir kısmı Bakanlık tarafından
karşılanabilir.
• Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden atık su bedeli alınmamaktadır.
• Hazineye ait taşınmazlar 5 yıl boyunca bedelsiz verilebilir, devam eden yıllarda taşınmaz değerinin
binde ikisi karşılığında kullanma izni verilir.
• Ödenen kira geliri üzerinden vergi kesintisi yapılmaz.
b) Girişimci İşletmelere
• 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar/gelir vergisi muafiyeti
• Sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol
uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den muaftır.
• Arge ve destek personelinin ücretleriyle ilgili tüm vergilerden 31.12.2023’e kadar muafiyet. Destek
personeli sayısı en fazla arge personeli sayısının %10’u kadar olabilir.
• Arge ve destek personelinin sigorta primi işveren hissesinin %50’i 5 yıl boyunca karşılanır.
• Arge faaliyeti sonucu seri üretime geçen şirketlerin, seri üretimden elde edecekleri kazançları
kurumlar vergisi istisnasından yararlanır. Bu istisnaya Tübitak ve benzeri kurumlardan alınan hibeler
dahildir.
b) Öğretim Üyelerine
• Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.
• Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını
ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte
ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedirler