Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

• Çeşitli kurumlar ve fonlar tarafından desteklenmiş ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır. • Yatırım konusu, Bakanlığın belirlediği öncelikli teknoloji alanları listesinde yer almalıdır ve Türkiye’de ilk defa üretilen ürün olması gerekmektedir. • Her bir ar-ge ve yenilik projesi sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlanabilmektedir. • Makine ve teçhizat desteği için hibe tutarı; küçük işletmelere en fazla 5.000.000 TL %40 oranında, orta büyüklükteki işletmelere en fazla 4.000.000 TL %30 oranında, büyük işletmelere en fazla 2.000.000 TL %10 oranındadır. • Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı belgesi olması durumunda hibe oranlarına 10 puan daha ilave edilir. • Destek süresi 36 aydır. Uygun görülmesi durumunda 6 ay ek süre verilebilir. • Makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlanarak yatırımını tamamlayan yatırımcıya, destek süresi esas alınarak geri kalan yatırım proje tutarının en fazla 50.000.000 TL’ye kadar olan kısmı için kredi faiz desteği verilebilmektedir. Bakanlığın ilan ettiği faiz destek oranının 10.000.000 TL’ye kadar olan krediler için destek oranının tamamı, 10.000.000 TL üstü için destek oranının %50’si kadar yararlanılır. • Küçük işletmelere, yatırımlarını tamamladıktan sonra 1 yıl faaliyet süresi içerisinde başvurusu yapılması durumunda, 1 yıl süre boyunca enerji, personel ve kira giderlerinin %75’i hibe olarak karşılanabilmektedir. • Makine ve teçhizat desteği, kredi faiz desteği ve işletme giderleri desteği toplamı en fazla 10.000.000 TL olabilir. • Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri, ana makine ve teçhizat bedelleri yardımcı makine ve teçhizat bedelleri, makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri desteklenmektedir. • Arsa bedeli, arazi düzenleme giderleri, bina-inşaat giderleri, ulaştırma giderleri, taşıt araçları giderleri, yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler, beklenmeyen giderler, kuruluş dönemi faiz giderleri, işletme dönemi faiz giderleri, amortismanlar, bakım ve onarım giderleri, işletmeye alma giderleri, hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri desteklenmemektedir. • Bu destekten yararlanan işletmeler; diğer mevzuat hükümlerince sağlanan muafiyet, istisna ve indirim gibi diğer farklı destek unsurlarından da yararlanabilirler.