Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Tematik Proje Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• KOBİ’ler
• Meslek kuruluşları(Oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile
küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimleri)
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Çağrı Esaslı Tematik Program
KOBİ’ler ve meslek kuruluşları başvurabilir.
Aşağıdaki gider kalemleri desteklenir:
Personel net ücretleri ve seyahat giderleri (asgari geçim indirimi hariç),
Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (taşıt aracı satın
alımı ve/veya kiralanması hariç),
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet alım giderleri,
İletişim, posta, elektrik, su, ısınma, makine-ekipmanın bakım/onarımı
Hibe ve/veya faizsiz geri ödemeli destek verilebilir. Destek oranı, süresi, miktarı ve tematik alanlar
proje teklif çağrısına göre belirlenir.
• Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Sadece meslek kuruluşları başvurabilir.
İşletmelerin ve/veya girişimciliğin geliştirilmesi için aşağıdaki konularda projeler desteklenir:
İstihdam ve pazara giriş imkânlarının sunulması,
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi,
Çevre ve enerji verimliliği
İş güvenliği,
Teknik mevzuat v.b. konularda
Meslek Kuruluşunun kendi kurumsal faaliyetleri ile ilgili projeleri desteklenmez.
Destek oranı teklif çağrısında belirtilir.% 50; 3., 4., 5. ve 6 Bölgelerde destek oranı % 60’dır. Destek
limiti 150.000 TL hibe, program süresi 24+12 ay

By |Temmuz 31st, 2018|KOSGEB|