Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Toplumsal Sorunlara Çözümler:Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Balıkçılık, Deniz, Denizcilik, İç Su Araştırmaları, Biyoekonomi

Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Balıkçılık, Deniz, Denizcilik, İç Su Araştırmaları, Biyoekonomi

Tanım:

Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler önceliği altında yer alan 6 alandan biridir.

Amaç:

Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi alanı, biyolojik kaynakların en iyi şekilde ve sürdürülebilir kullanılmasını hedeflemektedir. Alanın amaçları, güvenli ve kaliteli gıdanın yeterli miktarda tedarik edilebilmesi ve sürdürülebilir ve kaynak verimli birincil üretim sistemlerinin geliştirilmesidir.

Avrupa’da ve Dünya’da çevresel etkisi ve girdi oranı azaltılmış, daha fazla gıda ve diğer biyolojik ürünler üretebilen sistem ve süreçlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda alanın çözüm üretmeyi amaçladığı konular yeterli ve güvenli gıda üretimi, birincil kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve biyolojik-tabanlı sanayiye geçişin sağlanmasıdır.

Bunun yanı sıra, Horizon 2020 boyunca diğer alanlarla ortak olarak bazı konulara odaklanan alanlar da çağrılar ile desteklenecektir.

Bütçe: 3.851 Milyar Avro

By |Temmuz 31st, 2018|HORIZON 2020|