Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

TRAKYAKA-İktisadi Kalkınma Üreterek Gelişen Trakya Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• KOBİ’ler
• Başvuru sahibinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya
da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçleri ile sürdürülebilir ve dengeli
gelişiminin sağlanması amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen sektörlerde ve konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Üretimde katma değer artışının sağlanması
 Eko-Turizm, Doğa/Deniz Sporları, Agro-Turizm, Gençlik Turizmi, Eno-Turizm, Gastronomi Turizmi,
Kültür Turizmi, Arkeoloji Turizmi, Sağlık Turizmi alanlarında yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi,
pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi(sadece Edirne İli merkez, Keşan, Uzunköprü ve
Enez ilçeleri, Kırklareli ili merkez, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri, Tekirdağ ili merkez, Şarköy, Saray
ve Marmara Ereğlisi ilçeleri için)
 Temiz üretimin desteklenmesi
• Temiz üretimin desteklenmesi haricindeki başvurular içerisinde, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Ek-4: belirtilen sektörler /yatırımlar bu Program kapsamında
desteklenmeyecektir.
• Destek miktarı 75.000-500.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%50 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-9 ay arasında olmalıdır.

By |Temmuz 31st, 2018|TRAKYA KALKINMA AJANSI|