Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

TRAKYAKA- Küçük Ölçekli Altyapı Yaşayan ve Yaşatan Trakya Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri)
• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve
İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar vb.)
• Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar,
Enstitüler
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
• Birlikler ve Kooperatifler
• Organize Sanayi Bölgeleri (Islah Organize Sanayi Bölgeleri Dahil), Küçük Sanayi Siteleri
• Başvuru sahibinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya
da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Bölgenin yaşam ve refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Sosyokültürel altyapının iyileştirilmesi
 Doğal, tarihi ve kültürel alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi
 Bölgenin üretim altyapısının geliştirilmesi(Çerkezköy OSB, Çorlu Deri OSB ve Çorlu ASB’den gelen
projeler desteklenmeyecektir.)
 Bölgede yenilenebilir enerji altyapısının geliştirilmesi
• Destek miktarı 100.000-750.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%75 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 12-15 ay arasında olmalıdır.

By |Temmuz 31st, 2018|TRAKYA KALKINMA AJANSI|