Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

TRAKYAKA- Sosyoekonomik Kalkınma Önce İnsan Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri)
• Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar,
Enstitüler
• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve
İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar vb.)
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, dernekler, sendikalar ve bunların bir araya gelmek suretiyle
oluşturdukları üst kuruluşlar)
• Birlikler ve Kooperatifler
• Organize Sanayi Bölgeleri (Islah OSB’ler dahil), Küçük Sanayi Siteleri
• Başvuru sahibinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya
da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• İnsan kaynakları niteliğinin ve kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Bölgede İşbirliği ve Dayanışma Kültürünün Güçlendirilmesi
 Dezavantajlı Kesimlerin Bölgede İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması
 Bölgede Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi
 Bölgede Yenilik Kültürünün Geliştirilmesi
• Destek miktarı 25.000-300.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%90 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-9 ay arasında olmalıdır

By |Temmuz 31st, 2018|TRAKYA KALKINMA AJANSI|