Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

TRAKYAKA-Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Gerçek Kişiler
• Mikro KOBİ’ler
• Başvuru sahibinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya
da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Teknoloji ve imalat sanayi alanında ortaya çıkarılacak yenilikçi iş fikirleri aracılığıyla Bölge genelinde
yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen sektörlerde ve konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 İmalat sanayi veya teknolojiye yönelik, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli olan
yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi
• 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Ek-4: belirtilen sektörler
/yatırımlar bu Program kapsamında desteklenmeyecektir.
• Destek miktarı 25.000-75.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%50 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-12 ay arasında olmalıdır.
• Çevreye duyarlı, enerji ve kaynak verimliliğini gözeten, cinsiyet eşitliğini gözeten, engellileri gözeten
projelere değerlendirme aşamasında ek puan verilecektir

By |Temmuz 31st, 2018|TRAKYA KALKINMA AJANSI|