Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı

TÜBİTAK Genel Sanayi Yenilik Destek Programı Çağrısı İlan Edilmiştir.

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesi amacıyla TÜBİTAK Yenilik Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin projeleri %75 oranında, büyük işletmelerin projeleri %60 oranında desteklenecektir.. Projelerin üst limiti 50 Milyon TL olup, destek programına 200.000.000 TL bütçe ayrılmıştır.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2018

Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Sanayi
Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.

200000000 TL çağrı bütçesi ile 01/08/2018 de başlayıp 31/12/2018 de bitecek olan çağrıda proje başına maksimum 50000000 TL olarak düşünülen çağrıda

Uygun harcamalar

Personel Gideri Seyahat Gideri Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları Danışmanlık ve Hizmet Alımları Malzeme ve Sarf Alımları yapılabilen projede KOBİ %75 Büyük Ölçekli Kuruluş %60 oranında desteklenecektir.

Genel SADE çağrıları için projeler birbirlerinden bağımsız olarak aşağıdaki ana ölçütlere göre değerlendirilir.

Projenin Endüstriyel ArGe İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü -Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu -Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği projenin özel koşullarıdır.

Ön Kayıt için:

1. Proje Ön Kayıt Formu (Her sayfası paraflı ve kaşeli)

2. Taahhütname (Yönergede veya Uygulama Esasları Yönergesinde Kuruluş Yetkilisi tanımına uyan kişi/kişilerce imzalanmış)

3. Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

4. Kuruluşun tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede yapılan sonraki değişiklikler dahil ve ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

5. Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

6. Kuruluşun KOBİ ise bu Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi (Islak imzalı ve kuruluş kaşeli) olması gerekmektedir.
Kaynak
Destek