Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi

1) Kimler Yararlanabilir?
• Şirketler
• İşbirliği kuruluşları(Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik,
konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu, Teknokentler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Döviz kazandırıcı sektörlerde yer alan şirketlerin markalaşmasını sağlamak, Turquality programı
kapsamında Türk ürünlerinin pazara giriş ve tutunmalarını sağlamak, Türk malı ve hizmeti imajının
oluşmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
a) İşbirliği Kuruluşların Desteklenmesi:
• Hizmet sektörlerinin yurtdışı pazarlar için tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık giderleri,
Pazar araştırması çalışması ve raporlara ilişkin giderler; TİM ve ilgili sektörü tek başına temsil eden
kuruluş için %80 oranında proje başına yıllık en fazla 500.000$, birden fazla sektörü temsil eden
birlikler için %80 oranında proje başına yıllık en fazla 250.000$, diğer işbirliği kuruluşları için %50
oranında proje başına yıllık en fazla 100.000$,; birden fazla birlik tarafından oluşturulan projeler birlik
başına 250.000$ desteklenir.
a) Hizmet Sektörü Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:
• Şirketlerin bu desteklerden yararlanabilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık
şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Bu konuda
yapılan harcamalar %75 oranında en fazla 200.000$
• Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamalar ile destek kapsamında alınan markaların yurt dışında
tescil ve korunmasına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000$, destek oranı hedef ve
öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan
artırılır.
• Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri%50 oranında yıllık en fazla 400.000$
• Yurt dışında açılan birimlere ilişkin brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına
yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, %50
oranında ve yıllık en fazla 600.000 $; kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum giderleri
%50 oranında yıllık en fazla 300.000 $
• Showroomlara/Büyük Mağazalara/Marketlere ilişkin reyon/raf vb. kira ve/veya komisyon giderleri
%50 oranında yıllık en fazla 200.000 $
• Kalite, hijyen ve çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya
avantaj sağlayıcı sertifikalara ilişkin her türlü belgelendirme giderleri danışmanlık ve eğitim giderleri
ile birlikte %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000$, her bir marka için ayrı destek alınabilir.
• Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık
en fazla 10 adet mağazaya ilişkin;
—Dekorasyon harcamaları, %50 oranında mağaza başına en fazla 50.000 $,
—Kira giderleri %50 oranında mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami 50.000 $,
• Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlık giderleri şirket için
%50 oranında en fazla 300.000 $, her bir marka için ayrı destek alınabilir.
• İstihdam edilen aşçı/şef, yazılımcı, mühendislik/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamı giderleri
aynı anda en fazla 3 kişi için %50 oranında yıllık en fazla 200.000 $,
• Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $,
desteklenmektedir. Bu program kapsamındaki desteklerin süresi 4 yıldır.
b) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:
• Şirketlerin her bir markasına dair bu desteklerden yararlanabilmesi için Bakanlık tarafından
yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını
yaptırmaları zorunludur. Bu konuda yapılan harcamalar %75 oranında en fazla 200.000$
• Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının
yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
• Kalite, hijyen ve çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya
avantaj sağlayıcı sertifikalara ilişkin danışmanlık ve eğitim giderleri dahil ilişkin her türlü
belgelendirme giderleri
• İstihdam edilen aşçı/şef yazılımcı, mühendislik/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamı giderleri,
aynı anda azami 5 kişi için
• Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
• Yurt dışında aynı anda açılan 50 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/eğitim merkezi/lokanta/kafe
nin brüt kira giderleri, birim başına en fazla 200.000$ kurulum ve dekorasyon giderleri
• Ön tanı merkezi ofis, depo, showroom, satış sonrası servis , Showroom/Büyük Mağaza/Marketlere
ilişkin reyon/raf vb. brüt kiraları ile kiralanan birimlerin en fazla 200.000 $’a kadar kurulum ve
dekorasyon giderleri
• Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek en
fazla 100 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/eğitim merkezi/lokanta/kafe ilişkin kira giderleri birim
başına 5 yıl süre ile yıllık en fazla 200.000 $ , kurulum/dekorasyon giderleri için birim başına en fazla
100.000 $
• Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler,
%50 oranında desteklenir. Bu program kapsamındaki desteklerin süresi 5 yıldır. Destek süresi şirket
performansına göre 5 yıl daha uzatılabilir.
c) Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) ve Birliklerin Desteklenmesi:
• TURQUALITY® Programı kapsamında; yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim
ve danışmanlık giderleri; hizmet sektörlerine yönelik olarak yapılacak eğitim, seminer, rehberlik,
danışmanlık faaliyetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri; organizasyonlara ilişkin giderler; pazar istihbaratı,
pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk faaliyetleri;
programının kurumsallaştırılmasına yönelik eleman istihdamı ve eğitim giderleri; stratejik çalışmalara
ilişkin harcamaları yıllık en fazla 15 milyon dolara kadar %100 oranında desteklenmektedir.
• Destek süresi Marka Destek Programı için 4 yıl, TURQUALITY® Destek Programı için 5 yıldır.
• Bir holding/şirketler topluluğu bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir.

By |Temmuz 31st, 2018|EKONOMİ BAKANLIĞI|