Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı Teklif Çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Toplam bütçesi 2,5 milyon avro olan hibe programı ile Türk Odalarının ve AB’deki emsalleri ile karşılıklı bilgi ve anlayışlarının güçlendirilmesi, Avrupalı ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunun geliştirilmesi ve Türkiye’nin gelecekteki AB’ye katılımının Türkiye’de ve AB’deki fırsatlar ve zorluklar ile alakalı farkındalık yaratmaya yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

TOBB üyesi kuruluşlar ve EUROCHAMBRES tarafından temsil edilen yerel/bölgesel/ulusal/ odalar ya da oda birliklerinin ortaklaşa gerçekleştirecekleri projelerine en az 50 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.

Proje başvurularının 25 Mayıs 2018 – saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir.

Projele türleri

Program hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve öncelik alanlarından biri veya her ikisinin kapsamına giren tüm eylemler, finansmana hak kazanabilir. Listelenen eylemler sadece örnek olarak verilmiştir ve bu tür eylemlerle sınırlı değildir. · Odalarının daha iyi hizmet vermesi ve temsil edilmesi için odaların kapasite artırımı, · Yerel / bölgesel yatırım teşvik faaliyetlerine destek, · KOBİ’lerin gelişimi, pazarlama, endüstri-üniversite işbirliğinin ticarileştirme alanında tanıtımı,

· Ticarileştirme alanında bilgi alışverişi ve en iyi uygulamaların teşvik edilmesi, · Endüstriler için çevre sorunlarını ele almak için farkındalık yaratmak, · Küme ve kümelenme destek yapılarının oluşturulması, · Mesleki eğitim ve öğretim alanında kapasite geliştirme, · İşgücünün istihdam edilebilirliğinin ve uyumunun iyileştirilmesine yönelik eylemler, · İş yerinde sağlığı ve güvenliği teşvik etmek, · AB-Türkiye Gümrük Birliği modernizasyon sürecini destekleyen eylemler, · Araştırma ve geliştirme, yenilik, teknoloji transferi ve BT teknolojisinin teşvik edilmesi, · Girişimci kültür ve ruhaniyetin gelişimini teşvik etmek

Başvuru Sahibinin halihazırda finansmanı aldığı eylemler,

ör. Hükümet bütçesinden, diğer Topluluk programlarından veya diğer fonlardan,

 

 • MFİB ile sözleşmenin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler,

 

 • Sadece akademik araştırma eylemlerinden, fizibilite çalışmalarından (daha geniş bir projenin parçası olmadıkça) oluşan eylemler,

 

 • Sadece ticari faaliyetlerden oluşan eylemler,

 

 • Ideolojik olarak önyargılı ya da partizan olan eylemler,

 

 • Siyasi partileri destekleyen eylemler,

 

 • Finansal destek faaliyetleri (yani, hibenin daha fazla hibe (mali veya ayni) veya diğer kuruluşlara veya işlerini kuran bireyler gibi bireylere kullandırılması için kullanılması),

 

 • Yeni / ek tesislerin kabul edilmesi için inşaat veya yatırımlar,

 

 • Halihazırda başvuranlar tarafından yürütülen temel faaliyetleri finanse etmek için hükümler içeren eylemler,

 

 • Altyapı projeleri veya esas olarak ekipman alımı üzerine odaklanmış projeler,

 

 • Sadece strateji, plan veya diğer benzer belgelerin geliştirilmesinden oluşan eylemler,

 

 • Yiyecek, giyim gibi sosyal hizmet eylemleri.

Kaynak: https://www.ab.gov.tr

Destek: http://www.abprotime.com/
 

 

By |Nisan 17th, 2018|YENİ PROJELER|