Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Türkiye’de Çocuk Güvenliği Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Çağrısı

Hayata Destek, Çocuk Güvenliği,altyapısının Türkiye’de güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile hali hazırda çalışmakta olduğu illerde (Adana, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) mülteci çocuklarla ve aileleriyle doğrudan çalışan küçük ölçekli yerel kuruluşlara verilmek üzere bir hibe çağrısında bulunmaktadır.

Hibe kapsamında, yerel kuruluşların yürütmekte oldukları çocuk koruma programlarına çocuk güvenliği boyutunu entegre etmeleri ve çocuk katılımını güçlendirmelerine yönelik projeler desteklenecektir. Desteklenen kurumların, çalıştıkları bölgede model oluşturacak uygulamaları hayata geçirmeleri ve çocuk güvenliği bakış açısını yaygınlaştırmaları beklenmektedir.

Projenin hedefi kurumların Çocuk güvenliği standartlarını temel alarak kurumsal iç kapasitelerinin oluşturulması, güçlendirilmesi ve “iyi uygulama” örneği oluşturmaktır.

Çocukların kendileri ile ilgili konularda katılımcı olabilecekleri, fikirlerini ve isteklerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar yaratmak çocuk güvenliği çalışmalarının temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede projenin, çocukların güvenliğini önceliklendiren bakış açısının yaygınlaşmasına katkı sunan faaliyetleri kapsaması beklenmektedir.

İlgilenen kurumların ilk etapta, Proje Ön Teklifi, Kavramsal Çerçeve, Bütçe ve Kurum Bilgileri formlarını doldurarak ilgili ek dokümanlarla birlikte 02 Aralık 2018tarihine kadar cocukguvenligi@hayatadestek.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Hayata Destek Çocuk Güvenliği Kalite Komitesinin belirlediği bir komisyon tarafından, kavramsal çerçevenin hibenin amacıyla uyumu, kurumların çocuklarla çalışma deneyimi ve kurumun proje yönetme kapasitesi göz önüne alınarak bir değerlendirme süreci yürütülecektir.

Değerlendirme sürecinin ardından ön teklifleri kabul edilen kurumların Hayata Destek tarafından sağlanacak çocuk güvenliği ve kurumsal hibe kuralları eğitimleri ile kurum kapasitesi tespiti toplantılarına katılmaları ve ardından detaylı Proje Önerilerini sunmaları beklenmektedir. Hibe alacak kurumlar, nihai Proje Önerisi ve kurum kapasitesine ilişkin değerlendirmenin ardından belirlenecektir. Proje bitiminde Hayata Destek tarafından yönlendirilecek bağımsız bir denetçi tarafından projenin mali denetimi yaptırılacaktır.

Kimler Başvurabilir?

 • Dernekler
 • Meslek örgütleri
 • İşçi ve işveren sendikaları

 

 1. Neler Yapabilirsiniz?

Kurum içi Çocuk Güvenliği kapasite geliştirme ve standart oluşturma etkinlikleri planlayabilir, bu çerçevede uzmanlarla çalışabilir, eğitimler düzenleyebilirsiniz.

Çocuk Koruma programınız çerçevesince yürütmekte olduğunuz çalışmaları Çocuk Güvenliği yaklaşımıyla ve çocuk katılımı sağlanarak güçlendirecek etkinlikler planlayabilirsiniz.

Çocuk Koruma alanında yürütmekte olduğunuz psikososyal aktiviteler, farkındalık artırma ve eğitim/kurs içerikli çalışmaları çocuk katılımı ile güçlendirmek amacıyla etkinlik ve modüller hazırlayabilirsiniz.

Çocuk Güvenliğini temel alan ağ/platform oluşturma, işbirliği, eğitim ve savunuculuğa yönelik toplantı, seminer ve benzer etkinlikler düzenleyebilirsiniz.

Ağ/platform oluşturma, işbirliği ve ortaklık girişimlerinin geliştirilmesi, savunuculuk faaliyetlerine yönelik çalışma ziyaretleri, atölye çalışmaları ve benzer etkinlikler düzenleyebilirsiniz.

Çocuk Güvenliği konusunda savunuculuk ve/veya farkındalık çalışmalarınız için kampanya tasarlayabilirsiniz.

Kurumunuzun Çocuk Güvenliği kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen modüller, tasarımlar geliştirilebilir, görünürlük ve tanıtım malzemeleri hazırlayabilirsiniz.

Çocuklarla çalışma yaptığınız fiziksel mekanı güvenli ve çocuk dostu hale getirmek için çeşitli tamirat ve tadilat işleri yapabilir, gerekli malzemeleri alabilirsiniz. (Bu aktivite, projenin üzerine kurulduğu tek aktivite olmamalı,  çocuk güvenliğini sağlamak amacıyla iç kapasitenizi artırmaya yönelik başka aktivitelerle desteklenmelidir.)

 

Neler için destek alabilirsiniz?

 • Personel
 • Uzman/eğitmen/danışman desteği
 • Eğitim ve toplantı giderleri
 • Mekan kiralama
 • Yemek giderleri ve ikram
 • Seyahat
 • Konaklama
 • Harcırah
 • Yerel ulaşım
 • Sözlü çeviri giderleri (simultane veya ardıl)
 • Yazılı çeviri
 • Ekipman kirası
 • İlgili tamirat ve tadilat masrafları, malzeme alımı
 • Tasarım ve basım giderleri (bilgilendirici içerikte poster, broşür ve diğer tanıtım malzemeleri)
 • Bilgilendirici içerikte kitap, poster, broşür vb. görünürlük ve tanıtım malzemelerinin tasarımı, redaksiyonu ve basımı
 • Fotoğraf ve video redaksiyon için dijital araçlar üyelik giderleri
 • Dijital araçların ve sosyal medya araçlarının tasarım ve yönetimi
 • Veri tabanı, hosting, dijital araç üyelik ve satın alma giderleri
 • Veri yönetimi, arşivleme giderleri

 

Süresi

Desteklenecek projelerin süresi Şubat 2019’da başlayıp en geç 30 Eylül 2019’da tamamlanacak şekilde planlanmalıdır.

 

Bütçesi

Her bir projenin bütçesi en az 15.000 Euro en fazla 20.000 Euro karşılığı Türk Lirası olmak üzere, toplamda 100.000 Euro karşılığı Türk Lirası tutarında hibe verilecektir.

 

Son Başvuru Tarihi

02 Aralık 2018 gün sonuna kadar yapılan başvurular kabul edilecektir.

Kaynak:hayatadestek.org

destek:abprotime

By |Kasım 14th, 2018|GENEL, YENİ PROJELER|