Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Ufuk 2020 FLAG-ERA 2017 Yılı Çağrısı

Ufuk 2020 FLAG-ERA 2017 Yılı Çağrısı FLAG-ERA II” (Flagship ERA-Net) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından, Ufuk 2020 Programı alt alanlarından Yeni ve Gelişen Teknolojiler (Future and Emerging Technologies – FET) alanı kapsamında desteklenmekte olan TÜBİTAK’ın da ortak olduğu bir ERA-NET projesidir. Projenin temel amacı, AB’nin çok ortaklı ve görece büyük bütçeli iki “Flagship” projesi olan Grafen (Graphene) ve İnsan Beyni (Human Brain Project) projeleri kapsamındaki araştırma alanlarına katkı verebilecek diğer kuruluşları uluslararası ortak çağrılar vasıtasıyla desteklenmesidir.

“FLAG-ERA JTC 2017” çağrısı açılmış olup, Ortak Çağrı Sekreteryasına online olarak yapılması gereken proje başvurularında ülkemiz araştırmacılarıdan, çağrı ortağı ülkelerden araştırmacılarla birlikte konsorsiyum oluşturdukları büyük ölçekli proje önerileri beklenmektedir. Projeyi sunan konsorsiyumun

en az üç farklı ülkeden en az üç başvuru sahibi kişiden oluşması veya
en az iki farklı ülkeden en az iki başvuru sahibi kişiden oluşması ve Grafen/İnsan Beyni proje ortakları arasından bir ortağın projede yer alması gerekmektedir.
Çağrı kapsamında fonlanacak araştırma başlıkları ve detaylı bilgi için tıklayın!

By |Mart 16th, 2017|YENİ PROJELER|