Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı AR-GE Destekleri

1) Kimler Yararlanabilir?
• Özel hukuk tüzel kişileri
• Şirketler
• Kamu tüzel kişileri
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime
yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin projeler desteklenmektedir.
• Bakanlık, her yıl için destekleyeceği öncelikli proje konularını belirler ve o takvim yılı öncesinde
internet sitesinde yayımlar. Projeler bu öncelikli konular içerisinde olmalıdır.
• Proje süresi en fazla 36 ay, destek oranı en fazla %75 hibe niteliğindedir.
• Proje yöneticisi ve projede görev alan teknik personele ödenen ücretler; alet, makine, teçhizat,
yazılım ve donanım giderleri; danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri; projede kullanılan
malzeme giderleri; laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler desteklenmektedir.
• Kuruluş, başvuru tarihinden önceki 1 yıl süresince aktif olarak faaliyette olması gerekmektedir.
• Projede yer alan personel sayısının en az üçte biri, ilgili kuruluşta en az 1 yıldır çalışıyor olması
gerekmektedir.
• Ar-ge projesine ait çalışmalar Türkiye’de yürütülmelidi