Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi

1) Kimler Yararlanabilir?
• Sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif,
komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri
• Türkiye İhracatçılar Meclisi
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
• Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
• İhracatçı Birlikleri
• İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Endüstri Bölgeleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Sektörel Üretici Dernekleri
• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri(SDŞ)
• İşveren Sendikaları ve İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri
ile İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderleri desteklenmektedir.
• Şirketlerin yıllık toplam 20.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 60 (altmış)
saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin %70’i
• İşbirliği Kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerle, şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat
kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer-tedarik zinciri analizi vs.
yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, iş planı ve ihracat stratejileri hazırlanır ve projenin
yol haritası belirlenir. Bu kapsamda hazırlanan ihtiyaç analizi raporu gideri ile düzenlenen eğitim
ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile
program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i ve 400.000 $’a kadar
• İşbirliği Kuruluşunca bu projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin 3 yılı aşmamak
üzere istihdam giderlerinin en fazla %75’i
• İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 10 adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları,
pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb.
organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 $’a kadar, 10 adet yurt dışındaki alıcı firmaların
Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program
bazında 100.000 $’a kadar, ulaşım-konaklama-tanıtım ve organizasyon giderlerinin en fazla %75’i
• Proje bitimini müteakip, şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 yıl alacakları proje bazlı
danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerinin % 70’i

By |Temmuz 31st, 2018|EKONOMİ BAKANLIĞI|