Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

#COSME Programı “Uluslararası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Programı Yeni Teklif Çağrısı
COSME Programı kapsamında “Uluslararası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: Turizm ile Kültürel/Yaratıcı Endüstriler Arasındaki Sinerjinin Kullanılması” başlıklı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, turizm ve kültürel/yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’ler arasında uluslararası çapta işbirliğine odaklanan, yenilikçi ve somut turizm olanaklarını geliştirmek ve teşvik etmektir.

Her proje için hibe 400 bin avro ile sınırlandırılmış olup, eş-finansman oranı %75 olacaktır. Başvuru için 5 farklı COSME katılımcı ülkesinden en az 6-8 ortaklı bir konsorsiyum gerekmekte olup, konsorsiyumların içerisinde ikisi turizm ikisi kültürel/yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren dört KOBİ ve bir kamu otoritesinin olması zorunludur.

Başvuruların en geç 19 Temmuz 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

Bu teklif çağrısı, CCİ’lerin hizmet ve ürün geliştirmeye yönelik yaratıcı ve inovasyon potansiyeline dayanan mevcut veya yeni turizm deneyimlerine odaklanan projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Komisyon, yaklaşımlarında yenilikçi olan projeleri desteklemeyi, sürdürülebilir çözümler önermeyi ve turizmin ve CCI’lar ile ilgili KOBİ’lerin ve profesyonellerin katılımı ve bunlarla yakın işbirliğine dayanmaktadır.

PROJENİN AMACI

Projenin genel amacı, kültür ve yaratıcılığın, turizm ürünleri ve hizmetleri üzerindeki yayılma etkilerini araştırmaktır:

turizm konumlarını ve destinasyonlarını canlandırmak ve uluslar arası turizm deneyimlerini çeşitlendirmek
AB destinasyonlarının mevsimselliğinin uzatılması ve / veya turizm tekliflerinin sürdürülebilirliğinin artırılması
Uluslar arası turizm değer zincirlerinde yenilikleri hızlandırıyor.
Projenin özel hedefleri:

Turizm ve CCİ KOBİ’leri arasındaki işbirliği ile turizm merkezleri veya destinasyonlar için yenilikçi çözümler veya yönetim araçları geliştirmek
CCİ’lerle ilgili şirketlerin veya profesyonellerin yardımıyla, ziyaretçilerin ilgisini çekmenin yeni yollarını keşfetmek, mevcut turizm ürünlerini / hizmetlerini yeniden canlandırmak ve / veya yenilerini yaratmak
turizm ve CCİ’ler alanında katı kamu-özel sektör ortaklığı yaratmak ve ortaklıklar içinde bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak.
Yukarıdakiler göz önünde bulundurulduğunda, bu teklif çağrısı, turizm ve CCİ’lerle ilgili KOBİ’ler arasında uluslararası çapta işbirliğine odaklanan, yenilikçi ancak somut turizmi teklifleri geliştirmek ve teşvik etmek için projelerin eş finansmanını amaçlamaktadır. Bu tür turizm, yenilikçi hizmetleri ve ürünleri geliştirmek ve / veya var olanları geliştirmek veya yeni turizm deneyimleri geliştirmek için kültürel ve yaratıcı içeriği kullanmak için CCİ’lerin yaratıcı potansiyelinden yararlanmak zorundadır.

Başvuru sahiplerinin uygunluğu
Başvuru sahiplerinin tüzel kişiler olması ve turizmin, kültür ve yaratıcı endüstrinin (CCİ’lerin) aktif olarak faaliyet gösterdiği bölümün 6. bölümünde belirtilen hedef kuruluşlardan en az birinin tanımına uygun olması gerekmektedir.

Yalnızca aşağıdaki ülkelerde kurulmuş tüzel kişilerden uygulamalar uygundur:

AB Üye Devletleri
COSME Düzenlemesinin 6. Maddesi uyarınca COSME programına katılan ülkeler
İngiliz başvuranlar için : Lütfen, hibenin tüm süresi boyunca uygunluk kriterlerine uyulması gerektiğini unutmayın. Eğer Birleşik Krallık, AB ile anlaşmaya varmadan AB’den bir anlaşma yapmadan AB’den çekilirse, özellikle de İngiliz başvuru sahiplerinin uygun olmaya devam etmesini sağlayınca, AB finansmanını (mümkün olduğu sürece, devam etmekte iken) ya da gerekirse Projeyi hibe sözleşmesinin 34.3.1 (b) Maddesi temelinde terk etmek.

Ayrıca, konsorsiyumun 6. bölümde listelenen en az 6 üye / iş ortağı – en az 5 uygun ülkeyi kapsayan farklı tüzel kişilikler – toplanması gerektiğini de unutmayın .

Konsorsiyum en az aşağıdakilerden oluşmalıdır:

Dört KOBİ – Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler: Turizmde 2 aktif ve CCİ sektöründe 2; ve
bir ulusal veya bölgesel veya yerel kamu otoritesi
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki aramaların metnine bakın.

Tekliflerin Sunulması
Elektronik başvuru için son tarih 19 Temmuz 2018 17.00 saattir (Brüksel saati).

Kaynak

Destek

By |Haziran 25th, 2018|YENİ PROJELER|