Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Yeni ve Gelişen Teknolojiler

Tanım:

Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET) Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Bilimsel Mükemmeliyet alt programı altında yer almaktadır.

Amaç:

6. ve 7. Çerçeve Programları içerisinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı altında yer alan FET, özellikle 7.ÇP’de elde edilen başarı göz önüne alınarak H2020 Programı içerisinde bağımsız bir alan olarak tanımlanmış ve BİT dışında diğer alanların katkısına da açılarak, multidisipliner çalışmalar hedeflenmiştir.

Yeni ve Gelişen Teknolojiler, bilim ve mühendislikten doğan yüksek riskli araştırmalar ile yeni ve çığır açıcı teknolojiler keşfedilmesini amaçlamaktadır. Bilinenin ötesine geçme hedefi olan FET Programı, yeni teknolojilerin keşfedilmesine ön ayak olması hedeflenmektedir. Bu alan ile desteklenecek olan araştırma faaliyetleri disiplinler arası olacak ve bilim tarafından tetiklenen araştırma faaliyetleri ile toplumsal sorunlara çözüm ve endüstriyel rekabet için gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri arasında bir yerde konumlanarak, bilim ve mühendisliği yakınlaştıracaktır.

FET alanının ana amacı geleceğin teknolojilerini şekillendirmek ve Avrupa’nın bu alanda liderliğini sağlamaktır. Konu bağımsız ve konu güdümlü iki farklı yaklaşımı bünyesinde barındıran bu program ile sanayi ve toplumun gelecekteki ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler aranacaktır. Disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin destekleneceği bu alan bilim, sanayi, toplum ve politika yapıcılar arasında işbirliği oluşturarak, yeni teknolojik gelişmeleri sanayi ve toplumun fayda göreceği bir fırsat haline dönüştürmeyi hedeflenmektedir. Bu sayede uzun süreli bir yenilikçilik potansiyeli oluşturulmak hedeflenmektedir.

Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET) konusundaki araştırmalar güçlendirilerek ve 7.ÇP’deki yapısını koruyarak, üç faaliyet alanı ile yapılandırılacaktır:

FET Open: Yeni ve sarsıcı teknolojiler keşfetmek amacıyla, konu kısıtından uzak bilimsel ve teknolojik araştırmalar desteklenecektir. Gelecek vaat eden yeni alanların tespiti ve gelişimelerinin sürdürülebilirliği hedeflenmiştir.
FET Proactive: Gelişmekte olan alanlar özelinde konu güdümlü araştırmalar desteklenecektir.
FET Flagships: Küresel problemlerinin çözümü için büyük ölçekli, disiplinlerarası ve bilimsel araştırmalar desteklenecektir. Bilimde liderlik ve mükemmeliyet için uluslararası geniş işbirliklerinin desteklendiği bu alan ile ulusal, programlar ve AB programlarının tamamlayıcı olarak kullanılması ile bilim ve teknolojinin, toplum ve ekonomi üzerinde dönüştürücü etkisini arttırmak hedeflenmiştir.

Bu faaliyet alanlarına ilave olarak, bilgisayar Bilimleri alanında Yeni Nesil Yüksek Başarımlı Hesaplama (HPC) alanına ait özel bir FET İnisiyatifi oluşturulmuş ve düşük güç tüketimli gömülü sistemler, ileri modelleme, simülasyon ve büyük veri uygulamalarına yeni çözümler geliştirmesi hedeflenmiştir.

Bütçe: 2,696 Milyar Avro

By |Temmuz 31st, 2018|HORIZON 2020|