Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Yeniliğe Hızlı Erişim (FTI-Fast Track to Innovation)

Yeniliğe Hızlı Erişim Pilot (2015-2016)

Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında “Yeniliğe Hızlı Erişim Pilot” (Fast Track to Innovation Pilot) çağrısı 6 Ocak 2015 tarihinde açılmıştır. Yeniliğe Hızlı Erişim Pilot ile yenilikçi şirketlere fikirlerini pazara daha kolay taşıyabilmeleri için destek sağlanması hedeflemektedir. Ayrıca proje ile sektörler arası işbirliğinin teşvik edilmesi ve Avrupa Birliği’nin rekabet gücünün artırılması da amaçlanmıştır.

Yeniliğe Hızlı Erişim Pilot ile teknoloji veya uygulama alanında pazara yakın yenilikçi faaliyetler için Ufuk 2020’nin “Toplumsal Sorunlara Çözümler” önceliği ve “Endüstriyel Teknolojiler ve Etkinleştirmede Liderlik” özel hedef kapsamı dışında kısıtlama olmaksızın 2015 ve 2016 yıllarında fon sağlanacaktır. Pilot her yıl için 100 milyon € bütçe ile uygulanacak olup tüm katılımcılara açıktır.

Fonlanacak teklifler en az 3 AB üyesi veya Ufuk 2020 asosiye ülkelerinden ve 3 ila 5 yasal kuruluştan oluşan konsorsiyum tarafından sunulmak zorundadır. Pilot kapsamında fonlanacak eylemlerin yenilik fikrinin pazara girmesi öncesi son itişin sağlanması beklendiğinden “iş odaklı” olması beklenmektedir. Bu beklenti doğrultusunda yeniliğe hızlı erişim eylemlerine, pazarda hızlı (“hızlı” nın anlamı yeniliğe hızlı erişim eyleminin başlaması sonrası 3 yıllık periyot içinde pazara erişim sağlanması) yer almayı sağlamak için, yoğun sanayi katılımı zorunlu tutulmuştur. Sanayi katılımı şu şekilde olmalıdır:

konsorsiyumda yer alan sanayi katılımcılarının bütçesinin oranının en az %60,
veya üç veya dört ortaklı konsorsiyumda en az iki sanayi katılımcısının veya beş ortaklı konsorsiyumda en az üç sanayi katılımcısı bulunması
Teklifler her biri 5 puan üzerinden olmak üzere “mükemmellik”, ”uygulama” ve “etki” kriterlerleri için 4 farklı hakem tarafından değerlendirilecek ve teklif puanı hakemlerin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Belirlenen eşik değer 12’dir. Değerlendirme sürecinde özellikle “etki” kriteri önemli rol oynamakta teklifte yer alan sanayi katılımcılarının bütçedeki katkı büyüklüğü (özellikle KOBİ’ler), sanayi katılımcı sayısı ve konsorsiyumun sunduğu personelin cinsiyet dengesi diğer ilave değerlendirme kriterleri olarak belirlenmiştir.

Olumlu teklifler için hibeye erişim süresi en fazla 6 ay olacaktır. Diğer yenilik eylemlerinde olduğu gibi, AB fon seviyesi uygun maliyetler için sabit olarak %70’dir. Her eylem için AB katkısının 1 milyon ve 2 milyon € arasında olması öngörülmüş olup uygun gerekçelendirilen durumlar için AB katkısı 3 milyon €’ya kadar çıkabilecektir.

Pilot için 2015 yılında belirlenen çağrı kesim tarihleri ise 29 Nisan, 1 Eylül ve 1 Aralık’dır. 2016 yılı çağrı kesim tarihleri ise daha sonra duyurulacaktır. 2016 yılı sonrası “Yeniliğe Hızlı Erişim”in devam etmesi kararı pilot sürecinin detaylı değerlendirme sonuçlarına göre belirlenecektir.

By |Temmuz 31st, 2018|HORIZON 2020|