Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Yerel STK’lar Hibe Programı

Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Yerel STK’lar Hibe Programı
Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği sürecinde en önemli aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu önemin bir göstergesi olarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, “sivil toplum” ayrı bir öncelik alanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde yaklaşık 190 milyon Avro tutarında kaynağın sivil toplumun ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi için kullandırılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Toplam bütçesi 1.750.000 Avro olan hibe programının amacı STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesidir.

Bu çerçevede STK’lar tarafından hazırlanacak projelere azami 60.000 Avro, asgari 40.000 Avro destek sağlanacaktır. Proje başvurularının 18 Ağustos 2017 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılması gerekmektedir.

Hibe programının tanıtımı amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde tanıtım toplantıları düzenlenecektir.

Sözleşme Makamı Tarafından Sağlanacak Mali Destek
Bu Teklif Çağrısı için ayrılan indikatif toplam tutar 1.750.000 AVRO’dur. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü tahsis etmeme hakkını saklı tutar.
Hibe miktarları
Bu Teklif Çağrısı kapsamında verilecek hibe aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır:
Asgari hibe miktarı: 40.000 AVRO
Azami hibe miktarı: 60.000 AVRO
Bu Teklif Çağrısı kapsamında verilecek hibe, projenin uygun maliyetler toplamının aşağıda belirtilen alt ve üst limitleri arasında olmalıdır:
Asgari yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %50’si.
Azami yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %90’ı (Ayrıca bkz. 2.1.5 no’lu bölüm).
Kalan tutar (Projenin toplam maliyeti ile Sözleşme Makamı’ndan talep edilecek hibe tutarı arasındaki fark) AB bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki başka kaynaklardan sağlanmalıdır.

 

Öncelik Alanı :

Yerel STK’ların idari becerilerinin geliştirilmesi
STK’ların iç yönetişim yapılarının, üyelerine/bileşenlerine/faydalanıcılarına yönelik olarak hesap verilebilirlik ve şeffaflık açılarından geliştirilmesine yönelik projeler,
STK içindeki karar verme mekanizmasının geliştirilmesi;
Üyelerini/yönetim kurullarını/müşterilerini/kamuoyunu yaptıkları işlerin sonuçları hakkında bilgilendirme kapasitelerinin geliştirilmesi;
İç demokrasi ve etik uygulamalarının (demokratik iç yönetişim, karar alma mekanizmalarının, kadın, genç ve engellilerin eşit ve daha fazla temsilinin) geliştirilmesi;
STK’ların yaptıkları çalışmalar sonucu elde ettikleri sonuçların izleme, değerlendirme ve etki analizine yönelik projeler,
STK’ların yürüttüğü projelerin değerlendirilmesi;
STK’ların kurumsal strateji uygulamalarının değerlendirilmesi;
STK’ların uzun dönem stratejik kurumsal planlamalarının geliştirilmesine yönelik projeler;
Stratejik planların geliştirilmesi;
İstihdam/işe alma mekanizma/prosedürlerinin iyileştirilmesi;
Çalışanların verimliliklerinin değerlendirilmesi için sistem kurulması;

kaynak:

 

 

By |Temmuz 14th, 2017|YENİ PROJELER|