Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

1) Kimler Yararlanabilir?
• Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları
• Türkiye Ticaret Merkezleri(yurt dışında açılan, Türk ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasının yapıldığı
merkezler)
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt
dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin
desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet
gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira
giderleri;
Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,
Açılan birimin ofis, showroom, depo, ürün teşhir serası/yaylası veya reyon olması halinde % 60
oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,
• Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren
şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri;
Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,
Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000
ABD Dolarına kadar desteklenir.
• Bu tebliğ kapsamında kira desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilir.
• Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca,
Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama
giderleri; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD
Dolarına kadar desteklenir.
• Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de
üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka
tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da
marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına
kadar desteklenir.
• Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı
ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de
üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, %
60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
• Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve
korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
• Destek süresi 4 yıl ve 15 yurt dışı birim ile sınırlıdır.
• Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuar katılımlarına %50 destek oranına ilave olarak
20 puan destek sağlanmaktadır.
• Türkiye Ticaret Merkezlerinin brüt kira giderleri (net kira ve vergiler) %60 oranında ve Türkiye
Ticaret Merkezi başına yıllık en fazla 1,5 milyon ABD Doları’na kadar desteklenir.
• Türkiye Ticaret Merkezinin İşletici Şirket tarafından satın alınması durumunda, satın alma bedelinin
%60’ı en fazla 6 milyon ABD Doları’na kadar desteklenir.
• Kira desteğinden yararlanan bir Türkiye Ticaret Merkezinin satın alınması durumunda, verilecek
satın alma desteğinden ödenmiş olan kira destek miktarı düşülür.
• Türkiye Ticaret Merkezinin yurt dışı tanıtım harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 300.000
ABD Doları’na kadar desteklenir.
• Türkiye Ticaret Merkezinde İşletici Şirket tarafından, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak
istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücreti, %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD
Doları’na kadar desteklenir.
• Türkiye Ticaret Merkezinin ayrı bir yerde bulunan deposu söz konusu Türkiye Ticaret Merkezi
bünyesinde kabul edilebilir.
• Türkiye Ticaret Merkezlerinin kira, tanıtım ve istihdam giderleri 5 yıl süreyle desteklenir. Destek
süresi, destek verilen ilk aydan itibaren başlar.
• İlk 5 yıllık performansı olumlu bulunan Türkiye Ticaret Merkezine Bakanlıkça 5 yıla kadar ilave
destek süresi verilebilir. Toplam destek süresi 10 yılı aşamaz.

By |Temmuz 31st, 2018|EKONOMİ BAKANLIĞI|