Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği

1) Kimler Yararlanabilir?
• Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve
kuruluşlar
• Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Stand alanı 9-50 m2 arasındaki fuar harcamaları desteklenmektedir.
• Nakliye ve stand harcamaları, organizatöre ödenen boş alan kirası ve fuar katılım bedeli fuar harcamaları
kapsamında desteklenmektedir.
• Standlarda görevlendirilecek personelin; 50 m2’ye kadar en fazla 2 temsilcinin, 50 m2 üzeri en fazla 3
temsilcinin ulaşım masraflarının %50’si desteklenmektedir.
a) Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi
• Fuar katılım bedeli ve ulaşım masraflarının % 50’si; katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi olması
durumunda %75’i; Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı fuarlarda % 75’i; Tebliğ’de belirtilen
konularda üretim yapan katılımcılara %75’i desteklenmektedir.
• Fuar başına katılımcıya ödenecek destek tutarı genel nitelikli fuarlarda 10.000 USD, sektörel nitelikli
fuarlarda 15.000 USD’yi geçemez. Ancak tebliğde yer alan belirli sektörlerde faaliyet gösteren katılımcılara
bu sınırlamalara tabi tutulmadan ilave olarak nakliye masraflarının %50’si desteklenmektedir.
b) Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
• Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik
harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25’ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel
nitelikli olması halinde % 75 oranında destekten yararlandırılır. Destek tutarı genel nitelikli fuarlarda
80.000 USD, sektörel nitelikli fuarlarda 120.000USD, sektörel nitelikli fuarlara milli katılımlarda ilave
80.000USD’dir.
c) Bireysel Katılımların Desteklenmesi
• Destek tutarı en fazla 15.000 USD olmak kaydıyla, fuar harcamaları ve ulaşım masraflarının % 50’si;
katılımcı sektörel dış ticaret şirketi ise veya tebliğde belirtilen konularda üretim yapıyorsa veya imalatçı
organizasyonunun katılacağı sektörel fuarlarda %75’i
• Ancak tebliğde yer alan belirli sektörlerde faaliyet gösteren katılımcılara, 15.000 USD sınıra tabi
tutulmadan ilave olarak nakliye masraflarının %50’si desteklenmektedir.
d) Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve İlave Prestijli Fuar Desteği
• Prestijli fuarlara katılımlarda destek miktarı %50 oranında 50.000 USD’ye çıkmaktadır. Ayrıca, ulaşım
masraflarının %50’sinin karşılanacağı stand görevlisi sayısı 5’e yükseltilmiştir.
• Tebliğde belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile prestijli fuar listesindeki fuarlara katılımlarda
stand alanı sınırlaması bulunmamaktadır.
• Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcılara, % 50 destek oranına
20 puan ilave destek sağlanır.

By |Temmuz 31st, 2018|Uncategorized|