1) Kimler Yararlanabilir?
• Aşağıdaki şartları sağlayan KOBİ’ler
• Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler
• Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri sonucunda ortaya çıkan veya patent belgesi ile koruma altına alınmış veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip teknolojik ürün veya prototiplerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde Programa başvuru yapılması gerekmektedir.
• Patent belgesi veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin güncel olması gerekmektedir.
• Destek süresi 12 ay olup, destek tutarı yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 TL, %100 hibe şeklindedir.
• İşletmenin aynı teknolojik ürün veya prototipi için bir kere destek verilir. İşletme, farklı bir teknolojik ürün veya prototipi için bu programa tekrar başvuru yapabilmesi için bir önceki programın tamamlanma tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
• Broşür, ürün kataloğu, etiketli baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtı giderlerine 10.000 TL hibe.
• Yurt içi fuar katılımlarında 25.000 TL, yurt dışı fuar katılımlarında 50.000 TL hibe.
• Yurtdışı fuarlarda gümrük işlem giderlerine 5.000 TL hibe. yurt içi merkezli e-ticaret sitelerine üyelik için 5.000 TL, yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerine üyelik için için 15.000 TL hibe.
• Basılı yayınlara reklam verme giderleri; yurt içi yayınlar için 5.000 TL, yurt dışı yayınlar için 15.000 hibe.
• İşletmenin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında; en fazla 2 çalışanın konaklama ve ulaşım
giderleri; yurt içi seyahatlerde 5.000 TL, yurt dışı seyahatlerde 15.000 TL hibe