KALKINMA AJANSLARI tarafından verilen destekler için firmamız tarafından özel danışmanlık hizmeti verilmektedir.

KALKINMA AJANSLARI hibeleri için firmamızdan destek alabilir ve başvuru anından itibaren iş planınızın yazımı ve projenin onayına kadar geçecek sürede tüm çalışmalarınız firmamız bünyesinde takip edilir.

KALKINMA AJANSLARI ‘nın açmış olduğu destekleri KALKINMA AJANSLARI sayfamızdan görebilirsiniz.

Türkiye’de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulan Kalkınma Ajansları  Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen bir hibe programıdır. Türkiye’de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı sayesinde iktisadi kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek gibi alt başlıkları olan hibe programlarında %75’e varan oranlarda destek verilmektedir.

Ahiler Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara Kalkınma Ajansı Destekleri, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Destekleri, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Destekleri, Çukurova Kalkınma Ajansı Destekleri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Destekleri, Fırat Kalkınma Ajansı Destekleri, İzmir Kalkınma Ajansı Destekleri, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Destekleri, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Destekleri, Serhat Kalkınma Ajansı Destekleri ve Trakya Kalkınma Ajansı Desteklerini ilgili sayfalardan görebilirsiniz.