ABPROTİME Danışmalık olarak kuruluş amacımız olan AB fonlarının yerinde ve Avrupa Birliği’nin amaçladığı kalkınma paralelinde asıl hedeflenen yararlanıcı grup veya kişilere doğru bir şekilde kullandırılmasını sağlamaktır.

Her bir AB projesinin Türkiye’nin üyelik sürecine bir katkı olduğu düşüncesi ile kaliteli projeleri öncelikle Bursa’ya ve Türkiye’ye kazandırmak ABprotime Proje Danışmanlık’ın misyonudur. Bu bağlamda kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile sağlam ilişkiler kuran ve toplumun nabzını yansıtan her oluşumu yakından takip eden firmamız, kalkınma bazlı ve çözümün diğer ortakları ile birlikte hareket ederek projeler geliştirmektedir.

Kamu kurumları ve derneklerin asli sorumluluğu olan işlerde uzmanlığını ve tecrübelerini ideal şekilde kullanarak entegrasyonun ve kalkınmanın hızını artırmak Projedan’ ın diğer bir misyonudur. Kar amacı güden yatırım projelerinin danışmalık ilerinde dahi yatırımın ülkemiz ve AB Politikalarındaki yerini sorgulamadan hareket etmeyen firmamız, sivil toplum örgütlerine ise kar amacı gütmeden projeler geliştirmektedir.

Kalkınma bazlı Sanayi, Tarım ve Turizm alanlarında her türlü yeni girişim, Ar-Ge, İnovasyon ve kapasite artırımı projesini destekleyen ve Ulusalda Bakanlıklar üzerinden Uluslar arası bazda AB Komisyonu, Dünya Bankası ve Büyükelçilik Fonlarını takip ederek Ülkemizde bu fonları kullanmaya yetkili kurum ve kuruluşları harekete geçirerek projeler üretmelerini sağlamak ve bahsi geçen hibe veya kredilerle şirketlerin veya kurumların daha rahat büyümeleri ve gelişmelerini desteklemek ve bunu tamamen sürdürülebilir Proje anlayışı ile yapmak firmamızın görev addettiği faaliyetleri arasındadır.