ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ

İŞKUR ENGELLİ DESTEKLERİ

İŞKUR ESKİ HÜKÜMLÜ DESTEKLERİ

ABPROTIME, Bursa ve çevresinde ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ programı ( İşkur Eski Hükümlü Destekleri ) ( İşkur Engelli Destekleri) kapsamında destek ve danışmanlık vermektedir.

 

1) KimlerYararlanabilir?

• Çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olan engelli gerçek kişiler,

• Eski hükümlüler,

• Üniversiteler, Belediyeler, Kamu kurum/kuruluşları, Özel sektör işyerleri, Gerçek ve tüzel kişiler

• Tüzel kişiler için o ilde kurulu ya da şubesi olması gerekmektedir.

• http://www.iskur.gov.tr/Engelli ve eski hükümlü kişilerin 18 yaşını tamamlamış olmaları ve girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

2) DesteklenenAlanlarveDestekMiktarları •

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe uyum ve destek teknolojileri aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

• Engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projeler ile engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeler desteklenecektir.

• Engellilerin iş kurmasına yönelik destekler; Kuruluş işlemleri desteği kapsamında işyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL hibe; İşletme gideri desteği kapsamında 12 ay boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma,tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL hibe; Kuruluş desteği kapsamında işletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 30.000 TL hibe verilebilmektedir.

• Eski hükümlülerin iş kurmasına yönelik destekler; vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 10 katı kadar kuruluş desteği verilecektir.

• Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 3 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.

• İşyeri kirası, çalışan ücretleri, hammadde/malzeme giderleri desteklenmemektedir.

• Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler; engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler; engellilerin mesleki eğitim kursu, işe uyum ve istihdam ile destek teknolojilerine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Bu projelerde destek kapsamı, süresi ve miktarı proje bazında değerlendirilmektedir.

• Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecektir. Halen engelli ve eski hükümlüler tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir.

3) BaşvuruDönemi :

Son başvuru tarihi 9/12/2016

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri

*Eski hükümlüler projelerini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri(denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile başvuru yapmalıdır.

, , , , , , , , ,