Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Kırsal Kalkınma Destekleri

Yanlış tarımsal uygulamalar ve fakirlik nedeniyle doğayı sömüren ve yapmış olduğu tahribat nedeniyle erozyona sebebiyet veren köylülerin bulundukları yörede alternatif geçim kaynakları yaratmak, doğru tarımsal teknikleri öğretmek, üretimin artırılması ve verimli kılınması için gerekli alt yapı hizmetlerinieğitim çalışmaları ile birlikte sunarak köylünün refah düzeyinin artırılması için gerçekleştirilen planlı
faaliyetler bütünüdür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen destekler için firmamız tarafından özel danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kırsal kalkınma Projeleri

Kırsal kalkınma Projeleri, yanlış tarımsal uygulamalar ve geçim kaynaklarının azlığı nedeniyle doğayı tahrip eden ve bunun sonucunda erozyona sebebiyet veren köylülere, yörelerinde alternatif geçim kaynakları yaratmayı amaçlıyor. Bu amaçla proje kapsamında köyün özelliklerine göre, mera ıslahı, meyve bahçesi oluşturulması, arıcılığın geliştirilmesi, ağaçlandırma ve teras uygulamaları yapılıyor. Tarımsal üretimin artırılması amacıyla eğitim çalışmalarını da kapsayan proje ile köylünün refah düzeyi artırılarak hem doğal kaynakların korunması hem de toprağın verimli kullanımı sağlanmaya çalışılıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kırsal kalkınma hibeleri için firmamızdan destek alabilir ve başvuru anından itibaren iş planınızın yazımı ve belgenin onayına kadar geçecek sürede tüm çalışmalarınız firmamız bünyesinde takip edilir.

AbProTime Danışmanlık olarak Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan IPARD fonlarının etkin olarak ve tamamının kullanımının kırsala önemli katkılarda bulunacağına inanan firmamız, “Kırsal alanda tarımsal üretim, diğer sektörlerin lokomotifi durumunda olacaktır. Kırsal kalkınma, çiftçiyi makus talihinden kurtaracak, ülkenin birçok sorununu halledecek, istikrar sağlayacak, ekonomiyi rayına oturtacak en önemli faaliyet alanı olduğundan doğru proje ile vatandaşımıza hizmet vermekten onur duyuyoruz.

İzinler, Hibe kredileri, projeler ve destekler hakkında bilgilendirilmek istermisiniz?

BİLGİ İSTİYORUM!

REFERANSLAR