Kobigel – kobi gelişim destek programı proje teklif çağrısı ile

Geri Ödemesiz 300.000 TL

Geri Ödemeli 300.000 TL

Toplam 600.000 TL

  •  İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin (insan kaynağı, makine parkı, donanım vb) oluşturulmasına yönelik projeler,
  •  Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler
  •  Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler,
  •  Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,
  •  Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
  •  Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
  •  İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,