Destek tutarı en fazla 300.000 TL hibe, 300.000 TL faizsiz kredi olup, desteklerin oranı 1. ve 2. bölge illeri için %60, 3., 4., 5., 6. bölge illeri için %80 oranındadır. Yerli makine teçhizat alımları için destek oranına %15 ilave edilmektedir

Detaylı bilgi i,çin bizimle iletişime geçebilirsiniz